• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

EMFI LANDENRAPPORT: SURINAAMSE OFFSHORE OLIE-INKOMSTEN GESCHAT OP $7 MILJARD IN EERSTE 5 JAAR (BIJ $65/VAT)

| united news | Door: Redactie

In het Landenrapport van de EMFI Group Limited, een onafhankelijk financieel adviesbureau gevestigd in Londen, Verenigd Koninkrijk. Waarbij analysis worden gemaakt van economieën, financiële en opkomende markten, wordt de focus gelegd op de opkomende offshore olie-industrie van Suriname

Het rapport dat op 17 mei 2024 is gepubliceerd schat dat de overheid in de eerste vijf jaar van de olieproductie ongeveer USD 1,3 miljard aan royalty’s zou ontvangen.

Bijdragen van Staatsolie aan de overheid zouden in het eerste jaar USD 255 miljoen bedragen en in de daaropvolgende jaren ongeveer USD 380 miljoen.

De overheid zou direct een minimum van ongeveer USD 150 miljoen per

jaar en een maximum van USD 555 miljoen aan winstolie verkrijgen.

De inkomstenbelastingbetalingen van TotalEnergies en APA Corporation aan de overheid zouden jaarlijks ongeveer USD 611 miljoen bedragen.

Door alle inkomstenbronnen op te tellen, schatten we dat de Surinaamse overheid in de eerste vijf jaar van olieproductie ongeveer USD 7 miljard zou ontvangen in ons basisscenario, dat uitgaat van een olieprijs van ongeveer USD 65 per vat.

Achtergrond

Bemoedigende verklaringen van TotalEnergies en APA Corporation wekken optimisme over de olietoekomst van Suriname. Op 26 april bevestigde de CEO van TotalEnergies, Patrick Pouyanné, tijdens de resultatenconferentie voor het eerste kwartaal dat het Franse bedrijf van

plan is om vóór het einde van 2024 de finale investeringsbeslissing (FID) voor zijn Suriname-project te nemen en deze maand ook de bestellingen voor Long Lead Items (LLI) te plaatsen. Aan de andere kant zei de CEO van APA Corporation, John Christmann, op 2 mei tijdens de resultatenconferentie voor het eerste kwartaal dat het bedrijf, dat een belang van 50% heeft in Blok 58, zeer zeker is dat een FID voor het einde van het jaar zal worden genomen.

In het jaarverslag van 2023, uitgebracht op 6 mei, zei de CEO van het Surinaamse staatsoliebedrijf Staatsolie, Annand Jagesar: “Dit langverwachte moment – de ontwikkeling van de offshore koolwaterstofbronnen van Suriname en de voordelen die dit voor de hele natie zal brengen – is nu dichterbij.” Tenzij er een ongelukkige gebeurtenis plaatsvindt, lijkt het dus een kwestie van tijd voordat Suriname een olie-exporteur wordt.

De CEO van Staatsolie bevestigde ook dat het bedrijf zijn optie zal uitoefenen om een belang van maximaal 20% in dit project te verwerven, wat de potentiële inkomsten die het land uit olieproductie zou ontvangen nog verder zou verhogen.

Show me the Money

Het olieproductiedoel van 200kbd dat TotalEnergies in september heeft aangekondigd, ligt boven het basisscenario van 120kbd dat wij medio 2023 hebben voorgesteld, maar onder het alternatieve scenario van een voortdurende stijging tot 600kbd. Gezien de veranderende verwachtingen, herzien we de potentiële olie-inkomsten met behulp van de prijs van olie-futures voor 2028-2032 (USD 65 per vat) als onze basis en ± USD 20 per vat marges voor onze neerwaartse en opwaartse scenario’s. In het basisscenario zouden de olie-inkomsten USD 3 miljard bereiken in het eerste jaar en USD 4,5 miljard in de daaropvolgende jaren.

Er zijn verschillende bronnen waaruit de overheid inkomsten zal ontvangen: 1) royalty’s, 2) bijdragen van Staatsolie, 3) winstolie en 4) inkomstenbelasting van TotalEnergies en APA Corporation.

De Surinaamse overheid zou 6,25% van de olie-inkomsten in de vorm van royalty’s ontvangen. Dit vertaalt zich in een geschatte USD 190 miljoen voor het eerste productiejaar in ons basisscenario, USD 248 miljoen als de prijs USD 85 per vat bereikt en USD 132 miljoen als deze gemiddeld USD 45 per vat bedraagt. Gedurende de eerste vijf jaar zou de overheid ongeveer USD 1,3 miljard aan royalty’s ontvangen.

Na de royaltybetalingen zouden de inkomsten als volgt worden verdeeld: tot 80% voor terugvordering van de kosten van aannemers en de rest als winst. Als Staatsolie zijn 20% participatierechten uitoefent en 20% van de kosten dekt, zouden deze kosten worden terugbetaald aan Staatsolie, wat in het eerste jaar in ons basisscenario neerkomt op USD 457 miljoen en in de daaropvolgende jaren ongeveer USD 680 miljoen. Bovendien zou Staatsolie ook een aandeel in de winstolie verkrijgen, dat varieert tussen 6% en 16% op basis van een R-factor.

Betalingen van Staatsolie aan de Surinaamse overheid omvatten belastingen (vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, btw, naast invoerheffingen en rechten), dividenden, royalty’s en donaties. In 2023 droeg Staatsolie 46% van zijn bruto-inkomsten af aan de overheid; als dit percentage ongewijzigd blijft, zou de overheid in het eerste jaar USD 255 miljoen ontvangen en in de daaropvolgende jaren ongeveer USD 380 miljoen in ons basisscenario. Verder moeten Total en APA Corporation ook 36% inkomstenbelasting betalen, maar dit bedrag is moeilijker te schatten aangezien de berekening van belastbaar inkomen onder andere OPEX en exploratie CAPEX uitsluit.

Tot slot zou de overheid ook een deel van de winstolie ontvangen op basis van de R-factor, die voortkomt uit de volgende formule:

R-Factor = (cumulatieve inkomsten – cumulatieve royalty’s – cumulatieve belastingen) / cumulatieve kosten

In ons basisscenario zou de overheid een minimum van ongeveer USD 150 miljoen per jaar en een maximum van USD 555 miljoen direct aan winstolie verkrijgen. Voor deze oefening gaan we ervan uit dat de overheid 20% van de winsten ontvangt, waarbij Staatsolie 16% krijgt en Total en Apache de resterende 64%.

TotalEnergies en Apache zouden bruto-inkomsten (kosten terugvordering + winstolie) van ongeveer USD 3,1 miljard per jaar genereren. Vorig jaar verklaarde Nicolas Terraz, President van Exploratie en Productie bij TotalEnergies, dat de technische kosten van het Suriname-project USD 20 per vat olie-equivalent bedragen (inclusief CAPEX + OPEX). Een ruwe berekening van het belastbaar inkomen, rekening houdend met alleen deze factoren, wijst op ongeveer USD 1,7 miljard per jaar. Daarom zouden de inkomstenbelastingbetalingen aan de overheid jaarlijks ongeveer USD 611 miljoen bedragen.

Door alle inkomstenbronnen op te tellen, schatten we dat de Surinaamse overheid in de eerste vijf jaar van olieproductie ongeveer USD 7 miljard zou ontvangen in ons basisscenario, dat uitgaat van een olieprijs van ongeveer USD 65 per vat. In het eerste productiejaar zouden de olie-inkomsten de totale overheidsinkomsten van 2023 met 8% overtreffen.

De inkomsten zouden toenemen tot USD 9,9 miljard gedurende de eerste vijf jaar als de olieprijzen gemiddeld USD 85 per vat bedragen, waarbij in het eerste jaar alleen al USD 1,4 miljard wordt bereikt.

Wat te verwachten

De ontwikkeling van olie zal ongetwijfeld een keerpunt zijn voor Suriname. Zonder rekening te houden met de neveneffecten van de olie-industrie op de rest van de economie, schatten we dat de overheid in de eerste vijf jaar van productie USD 7 miljard zou ontvangen. Een deel van dit bedrag is echter afhankelijk van de investering van USD 1,8 miljard door Staatsolie om zijn 20% belang uit te oefenen. In het jaarverslag van 2023 onthulde de CEO van Staatsolie dat ze “alle opties overwegen om onze deelname te financieren, van onze eigen kasreserves, obligaties, leningen, partnerschappen met strategische en/of niet-strategische partners tot andere financieringsvormen of een combinatie van opties.” Daarom, als TotalEnergies de FID tegen het einde van het jaar goedkeurt, zouden we het staatsbedrijf mogelijk al volgend jaar terugzien op de internationale kapitaalmarkten.

Kredietstrategie

EMFI Team Lange Termijn Visie SURINM 33 steeg in de afgelopen maand met 2,2 punten tot 93,6 cent om een rendement van 9,6% (-44 basispunten MoM) te bieden. Sinds de uitgifte is SURINM 33 met 10,5 punten gestegen en heeft het een totaalrendement van 16,1% behaald. Bloomberg toont het huidige rendement van de obligatie op 8,5%, maar dit cijfer is enigszins misleidend, aangezien het voortkomt uit simpelweg het theoretische couponpercentage van 7,95% te delen door de prijs, zelfs hoewel 3 procentpunten in natura (gekapitaliseerd) worden betaald in plaats van contant, tot januari 2026. De obligatie heeft een aanvankelijke uitgifte van USD 663 miljoen en wordt in halfjaarlijkse termijnen afgelost over 7 jaar, te beginnen in januari 2027.

Zoals we in het verleden hebben betoogd, blijft de kredietwaardigheid voornamelijk een gok op het potentieel transformerende effect van oliewinning in het land. Er zijn enkele risico’s verbonden aan fiscale verslechtering en de mogelijkheid van niet-naleving van de IMF-programmaparameters, maar uiteindelijk geloven we dat de overheid in staat zal zijn om het vol te houden tot de inkomstenexpansie begint.

ENERGIE

GERELATEERD AAN: WOOD MACKENZIE: OLIERESERVES SURINAME OVERSCHRIJDEN 2,4 MILJARD VATEN

 

 

 

| united news | Door: Redactie