• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ZELFREGULERING SPBA WEGENS HOUDING LVV

| dagblad de west | Door: Redactie

Harrinanan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), zegt dat er momenteel onvoldoende water is voor de boeren. Volgens hem gebeurt het inzaaien te langzaam. Dit kan met de hand of met de machine. Bij het zaaien kan gebruik gemaakt worden van droog zaad, van gekiemd zaad, ingehuld zaad of van een zaailint.

Oemraw wijst erop, dat het zaad vaak wordt behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die schadelijk voor de gezondheid zijn. Volgen hem heeft de rijstsector naast het waterprobleem, ook moeite met de houding van Parmanand Sewdien, minister Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV).

Er is voor de komende periode van het inzaaien

en daarna de oogst, volgens Oemraw geconstateerd, dat de padieopkopers hun deuren hebben gesloten.

Oemraw merkte ook op dat er veel onduidelijkheid bestaat over de padieprijs.

Hij verwees naar de padieprijs van SRD 600, die niet meer wordt vastgehouden en het waterprobleem dat groot is. Ook de twaalf coöperaties die door de minister zijn opgericht, stichten grote verwarring bij de aanplant.  Volgens Oemraw wordt de padie aan opkopers achter gesloten deuren verwerkt en aangeboden. Volgens hem vindt alles plaats in het geheim en niet in het openbaar, zoals door hem was voorgesteld aan minister Sewdien.

De inzaai is ingegaan op 1 mei. De

SPBA vindt dat zonder garantie voor verbeterde wateraanvoer van Wakay en het in bedrijf stellen van het pompgemaal te Wageningen, de boeren geen optimale of zelfs helemaal geen inzaai kunnen hebben. Eerder had hij het al over de financiële risico’s voor boeren na twee opeenvolgende seizoenen, die minder goede oogsten hebben getoond.  Oemraw zei eerder ook, dat van mei tot en met juni, het voldoende zou moeten regenen, waardoor de boeren meer kunnen inzaaien. Echter vormen volgens hem de situatie met het pompgemaal in Wageningen en de Wakay pompen een groot risico, om na de padieoogst tot grondbewerking over te gaan voor het inzaaien.

| dagblad de west | Door: Redactie