• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname
 De vier politieke partijen die ook eerder met elkaar samengewerkt hebben, hebben vrijdagavond een overeenkomst getekend. De redenen voor samenwerking zijn vastgelegd in een convenant. (Foto: René Gompers)

Redenen samenwerking NDP, HVB, NS en PDO

| starnieuws | Door: Redactie

"In het besef dat de samenleving grote behoefte heeft aan politieke leiders die nationaal belang voorrang geven boven individueel en groepsbelang, en dat een duurzame brede samenwerking betere voorwaarden schept voor politieke stabiliteit, vooral in het huidige klimaat van sociale- en economische neergang". Dit staat in het covenant dat vrijdag is getekend tussen de Nationale Democratische Partij (NDP), De Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB), Nieuw Suriname (NS) en de Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO). 


"De totale ontreddering van de Surinaamse samenleving op vrijwel elk vlak en gebied, de vele schandalen en de beleidsblunders die het vertrouwen van de blunders in

politiek en bestuur ernstig hebben ondermijnd, het rampzalige financieel-economisch beleid waardoor de schuldenlast en de totale schuld van het land tijdens deze regeerperiode ernstig zijn toegenomen en de schuldenlast is geschoven naar de volgende regering en toekomstige generaties," zijn enkele van de zaken die uit het convenant zijn voorgelezen die geleid hebben tot de bundeling van de 4 partijen.  

Er zijn meer redenen: "De ernstige verarming vanwege het kil en onevenwichtig gevoerd IMF beleid waardoor de regering systematisch haar staatszorgplicht conform de artikelen 4, 24, 36 en 51 van de grondwet, verzaakt. Het feit dat Suriname anno 2024
op de wereldranglijst van arme landen tot het zesde armste land behoort, terwijl ons land in 2019 nog op de 46ste plaats stond, geeft een beeld van hoever wij als land zijn afgegleden."
 

Zo ook dat 70 procent van de bevolking onder de armoedegrens is gekomen, het wegtrekken van kader, kwetsbare groepen die in gevaar zijn gebracht, wantrouwen in de rechtsorde, etnische verdeeldheid.

Het samenkomen van partijen om verandering te brengen is een plan van NDP voorzitter Desi Bouterse geweest, wordt er aangegeven. Bouterse is na zijn veroordeling in het 8 december strafproces voortvluchtig. De politieke partijen zijn ruim twee jaar bezig geweest om te komen tot deze samenwerking. Niet wordt uitgesloten dat meer partijen zich zullen aansluiten.

 

| starnieuws | Door: Redactie