• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Media Delegatie Suriname voor Views Exchange programma in China

| ABCSuriname | Door: Redactie

Een Surinaamse delegatie bestaande uit 7 media huizen, onder leiding van Cherlique Lilienthal, woordvoerder van de president, vertoeft momenteel met een media delegatie in China. Dit bezoek, georganiseerd op uitnodiging van de Chinese ambassade in Suriname, duurt van 9 tot 20 juni 2024 en richt zich op het versterken van de samenwerking tussen Suriname en China op het gebied van communicatie en media. Alle kosten voor deze reis worden volledig door China gedekt.

Dit programma is bedoeld om de samenwerking tussen Surinaamse en Chinese mediaorganisaties te bevorderen, in navolging van de Memoranda of Understanding (MOUs) die werden ondertekend tijdens het

staatsbezoek van president Santokhi aan China.

De delegatie bestaat, naast de woordvoerder van de president, uit Abigail Kemp, manager administratieve diensten bij Communicatie Kabinet President (CKP); Raoul Abisoina, directeur van STVS; Rikky Doekhi, onderdirecteur van STVS; Alirio Polsbroek, hoofdredacteur van Times of Suriname; Sandeep Oemraw, eindredactie lid bij Dagblad Suriname; Arantxa Swedo, productiestaf bij Algemene Televisie Verzorging (ATV); Terrence Oosterwolde, waarnemend hoofdredacteur bij De Ware Tijd; en Vincent Liu, manager en camera-journalist bij Surinamese Chinese Televisie (SCTV).

De delegatie vertrok op zondag 9 juni uit Suriname en arriveerde op dinsdag 11 juni in Beijing. De eerste ontmoeting was met Xinhua News Agency,

waar Lilienthal en Yuan Bingzhong, Deputy President van Xinhua, van gedachten hebben gewisseld hoe de samenwerking op het gebied van communicatie versterkt kan worden. Er werden voorstellen gedaan voor de uitwisseling van content en personeel. De delegatie kreeg een rondleiding door het nieuwe geavanceerde mediacentrum van Xinhua News Agency.

Eerder had Xinhua een interview afgenomen met president Santokhi in Suriname en verslag gedaan van zijn activiteiten tijdens het staatsbezoek aan China. Op woensdag 12 juni woonde de delegatie de dagelijkse persconferentie van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken bij. Na de persconferentie had de woordvoerder van het ministerie een gesprek met de Surinaamse delegatie; gevolgd door een ontmoeting met Qu Yuhui, Deputy Director-General of the Department of Latin American and Caribbean Affairs. Hier kwamen regionale kwesties en verdere samenwerking tussen beide landen ter sprake.

Op donderdag 13 juni werd een bezoek gebracht aan China Media Group (CMG), een van de grootste mediabedrijven in China. CCTV en CGTN zijn bekende internationale tv zenders die ook vallen Onder CMG. Mogelijkheden voor samenwerking en uitwisseling van content waren op dit gesprek van hoge prioriteit waarbij de delegatie uitgenodigd werd om deel te nemen aan het China Media Forum in oktober dit jaar. Teng Yunping, Director, CMG International Communication Planning Bureau, toonde interesse in uitwisselingsprogramma’s en samenwerkingsinitiatieven op verschillende platvormen. Er is ook belangstelling om de samenwerking met SCTV te hervatten. SCTV is de enige lokale Chinese TV zender. Er zal getracht worden meer media organisaties te betrekken bij deze internationale initiatieven.

De delegatie werd ook ontvangen door Luo Linquan, Vice President of China Public Diplomacy Association (CPDA), waar hij zijn kennis deelde als diplomaat. Naast de zakelijke bijeenkomsten kreeg de delegatie ook educatie op het gebied van technologie, kunst, cultuur en geschiedenis, waaronder bezoeken aan the Great Wall, The Forbidden City en Case Lab. Op vrijdag 14 juni vertrok de delegatie naar Hangzhou om verschillende opleidingsinstituten te bezoeken en verdere samenwerking te versterken.

Hoewel Media Team Suriname uit vertegenwoordigers van verschillende mediabedrijven bestaat, opereert zij als één team en draagt zij de waarden en diversiteit van Suriname uit. Dit bezoek biedt niet alleen voordelen voor de deelnemende mediaorganisaties, maar draagt ook bij aan de bredere ontwikkeling en vooruitgang van Suriname door kennisuitwisseling en versterkte internationale samenwerking. De delegatie blijft zich inzetten voor het versterken van de banden tussen Suriname en China.

| ABCSuriname | Door: Redactie