• woensdag 24 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BOUVA TOT VIJF KEER TOE UIT VERGADERZAAL DNA GEZET

| united news | Door: Redactie

Foto: Melvin Bouva (NDP).

De behandeling Wet Fiscaal Identificatienummer in De Nationale Assemblee (DNA) werd overschaduwd door wangedrag van oppositielid Melvin Bouva (NDP) en een strakke houding van vicevoorzitter Dew Sharman.

Tot vijf keer toe werd Bouva gesommeerd de vergaderzaal te verlaten vanwege het gebruik van ongepaste termen, wat leidde tot meerdere schorsingen van de vergadering.

Het gekibbel begon toen Bouva buiten de microfoon en tijdens de schorsing een krachtterm slingerde naar het hoofd van Sharman. Dit uit onvrede over de wijze waarop Sharman de hamer hanteerde.

De oppositie beweerde dat Bouva onterecht uit de zaal werd gezet, aangezien het scheldwoord buiten de microfoon

plaatsvond en Bouva volgens het Reglement van Orde eerst de kans had moeten krijgen om zijn woorden terug te nemen.

De situatie escaleerde toen Bouva ondanks zijn verwijdering steeds weer de zaal binnenkwam, zelfs nadat hij door de politie eruit werd gezet. Op een gegeven moment liep hij langs de voorzitter naar de koffiekamer met de mededeling dat hij naar het toilet ging, wat niet bijdroeg aan de-escalatie van de situatie.

Door deze gebeurtenissen kreeg de technische, maar zeer belangrijke vergadering een bittere nasmaak. De oppositie sprak van een dieptepunt in de geschiedenis van DNA. Dit leidde weer tot een discussie over

andere onderwerpen die niet op de agenda stonden; de coalitie herinnerde de oppositie aan eerdere en ergere dieptepunten onder een regering met een NDP-signatuur, verwijzend naar onder andere de militaire periode en decembermoorden.

De oppositie protesteerde tegen het uitzetten van Bouva, maar werkten toch mee aan de totstandkoming van de belangrijke wetgeving.

UNITEDNEWS

 

| united news | Door: Redactie