• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

PRESIDENT ROEPT OP VEILIGHEID EN INTEGRITITEIT VERKIEZINGEN

| united news | Door: Redactie

Foto: President Chandrikapersad Santokhi.

Tijdens een bespreking met functionarissen en deskundigen die een rol te vervullen hebben bij de komende verkiezingen heeft president Chandrikapersad Santokhi opgeroepen om de veiligheid en integriteit van de stembusgang te allen tijde te waarborgen.

Hij deed daarnaast een beroep op hen om het politieke en het ambtelijke van elkaar te scheiden. “Er mag geen verwarring zijn. De scheiding tussen de twee rollen moet duidelijk zijn in de werkzaamheden”, maakte het staatshoofd duidelijk.

Hij gaf aan dat alle actoren hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Santokhi benadrukte het belang van gezamenlijke inspanningen van alle betrokken partijen om tot het beste resultaat

te komen.

Achttien werkgroepen zijn bezig om de verkiezingsactiviteiten soepel te laten verlopen. Biza-directeur Nasier Eskak gaf via drie presentaties een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de organisatie van de verkiezingen. Hij ging onder meer in op de voorlopige verkiezingskalender, de concept-verkiezingsbegroting en het concept-formaat van de verkiezingsbiljetten.

Onderdeel van de verkiezingskalender zijn onder meer de wettelijke terinzagelegging van de kiezerslijsten, de registratie van politieke organisaties, de kandidaatstellingen en de distributie van oproepingskaarten. Eskak merkte op dat er ook wordt gewerkt aan het werven, trainen en voorlichten van stembureaupersoneel, evenals het opzetten van een ICT-ondersteuningsplatform.

Het bedrukken en verstrekken

van de ID-kaarten loopt gestaag en het ministerie garandeert de beschikbaarheid van materiaal tot na de verkiezingen. Voorts zal er intensief overleg plaatsvinden met verkiezingsactoren, waaronder de disctrictscommissarissen, het Onafhankelijk Kiesbureau, het Centraal Hoofdstembureau (CHS) en politieke organisaties. De conceptbegroting voor de verkiezingen en de model-stembiljetten zullen de komende tijd verder worden besproken voordat definitieve besluiten worden genomen.

De president werd dinsdag op zijn kabinet geïnformeerd over de voorbereidingen en de stand van zaken van de verkiezingen. Aanwezig waren onder meer ministers, departementsdirecteuren, het CHS, deskundigen van Binnenlandse Zaken (Biza) en leden van het presidentiële monitoringsteam Verkiezingen.

UNITEDNEWS

GERELATEERD AAN: OKB VERZEKERT ‘MEER DAN VOORHEEN’ TOEZICHT OP VERKIEZINGEN

| united news | Door: Redactie