• zaterdag 22 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Lichte stijging waterpeil stuwmeer nog niet op gewenst niveau

| suriname herald | Door: Redactie

De regens van de afgelopen dagen hebben een lichte stijging teweeggebracht in het waterpeil van het Afobaka stuwmeer. Er is een stijging waargenomen van een tiende voet per dag. Ondanks dat zal het niveau tegen eind augustus waarschijnlijk niet op het gewenste niveau zijn, zoals deskundigen dat graag zouden willen. Dit zei minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen tijdens een persconferentie na afloop van de regeringsraadsvergadering. 

Door de jaren heen is er een bepaald gemiddelde waterpeil in het stuwmeer. Indien de regens met de huidige intensiteit aanhouden tot augustus, zal het waterpeil jammer genoeg nog steeds beneden de normale curve blijven. 

Abiamofo

gaf aan dat de stuwdam nog niet uit de precaire situatie is wat betreft het opwekken van elektriciteit via hydro-energie. De regering doet via de bewindsman een beroep op de samenleving om zuiniger om te gaan met elektriciteit. Hij ziet wel een afname van verbruik per maand in de verzamelde data, met een daling in het piekverbruik. 

Momenteel wordt er 220 megawatt door huishoudens en bedrijven verbruikt, terwijl dit in andere maanden hoger was. Dit heeft te maken met de tijd van het jaar; het is koeler, maar de samenleving wordt toch gevraagd zuinig te zijn.

De minister stelt dat hij elke

week zijn eigen verbruik in de gaten houdt en waar nodig actie onderneemt. De bewindsman ging ook in op de vele vragen rond de acties bij de EBS. Volgens hem hebben de vele problemen niet te maken met een managementkwestie. Hij blijft vertrouwen houden in de huidige leiding, omdat er voldoende deskundigheid binnen het bedrijf aanwezig is om het werk naar behoren uit te voeren. 

Over de veelbesproken wagens zei Abiamofo dat hij de laatste zal zijn die zal zeggen dat de directie daarop geen aanspraak mag maken. De constructies waren er al, en hij vroeg zich af waarom er niet eerder kritiek werd geleverd op de aanschaf ervan. Het grote struikelblok is dat de nutsbedrijven hun eigen tarief niet mogen vaststellen, maar dat dit gebeurt door de overheid. Dit zorgt er volgens hem voor dat de bedrijven bepaalde zaken niet kunnen uitvoeren.

| suriname herald | Door: Redactie