• maandag 17 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

EBS-personeel houdt Saramaccastraat bezet

| suriname herald | Door: Redactie

Het personeel van de EBS is boos en het wachten zat op de directie van de Energie Bedrijven Suriname (EBS). De directie kan haar afspraken niet nakomen, zoals aan tafel gaan met de bond Ogane Werknemersorganisatie Suriname (OWOS). Het personeel is de situatie beu en is vanmorgen de straat opgegaan en heeft de Saramaccastraat gebarricadeerd. Het verkeer kan niet doorrijden. Tijdens een algemene ledenvergadering van de bond is besloten om de ALV te verplaatsen naar de Saramaccastraat, waar de elektriciteitscentrale staat.

OWOS-secretaris Rishi Mathoera geeft tegenover D-TV Express aan dat er geen oplossing is gekomen, hoewel president Chan Santokhi een gesprek

heeft gevoerd met de bond en de directie. De bond heeft moeten vernemen dat tijdens de Raad van Ministersvergadering een nieuwe loonstructuur voor het personeel van de EBS is goedgekeurd, terwijl hierover helemaal geen onderhandelingen met de bond zijn geweest. Het personeel vindt dit te ver gaan, omdat de bond hierbij niet is betrokken. Deze nieuwe loonstructuur zal per 1 juni worden geïmplementeerd.

Het bondsbestuur tast in het duister over wanneer ze zullen onderhandelen over hun cao. Mathoera maakt duidelijk dat er duidelijke regels zijn, waar de directie zich niet aan houdt. Zo worden personeelsleden bevorderd en krijgen ze staffuncties. Dit

ziet Mathoera als een desavouering van de vakbondsrechten om de actie van de bond te verzwakken.

Er moet over tal van zaken onderhandeld en gesproken worden met de bond. Echter, merkt zij dat zij niet gehoord wordt, noch gekend, en zelfs het gevoel heeft dat ze overgeslagen wordt. Zo moest zij op 3 juni voor een gesprek aan tafel met de directie. Toen het bondsbestuur daar aankwam, werd hen medegedeeld dat bondsvoorzitter Marciano Hellings geen toegang had tot het gebouw. Dit gebeurde in opdracht van EBS-directeur Leo Brunswijk.

In de kwestie van het ontslag van de voorzitter van de bond heeft de Arbeidsinspectie bezwaar aangetekend. Zo zou de directie hebben aangegeven dat Hellings zou zijn ontslagen vanwege dringende redenen. Hiermee gaat de Arbeidsinspectie niet akkoord. De directie van de EBS heeft op haar beurt Hellings op non-actief gesteld totdat er een definitief oordeel komt van de ontslagcommissie. De directie zal het ontslag van Hellings bij de Arbeidsinspectie bepleiten.

Mathoera merkt op dat de bondsvoorzitter vandaag tijdens de ALV duidelijk heeft aangegeven dat de kwestie-Hellings een totaal andere kwestie is en dat hij deze bij de Arbeidsinspectie aanvecht, en indien nodig bij de kantonrechter.

| suriname herald | Door: Redactie