• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Bewoners Eerste Rijweg en Uitvlugt ondernemen actie tegen wateroverlas

| sun.sr | Door: Redactie

De grote regentijd zorgt voor veel wateroverlast en als het water in de huizen begint binnen te dringen, lijden de buurtbewoners schade. Helaas zijn de Eerste Rijweg en omgeving ook slachtoffer geworden van wateroverlast. De bewoners besloten dit probleem op te lossen en via de buurtorganisatie, heeft een groep actie ondernomen. Zaken zijn bestudeerd, er is overleg gevoerd met het ministerie van Openbare Werken en met diverse deskundigen.

Diverse modellen zijn bedacht om het water te bestrijden. Uiteindelijk is gekozen voor het huren van een grote pomp om overtollig water over de sluis bij de Drambrandersgracht te pompen. Langer dan 15 jaar waren

de pompen defect. Water kon alleen bij eb via twee handbediende sluizen naar de rivier afgevoerd worden.

Openbare Werken is daar bezig met rehabilitatie. De drie nieuw bestelde pompen zullen rond december 2024 draaien zoals aangegeven door minister Nurmohamed. Om de dreigende wateroverlast het hoofd te bieden, heeft de buurt een noodpomp ingehuurd. Deze helpt niet alleen het overtollig water van de buurt te spuien, maar van een veel groter gebied tot aan Welgelegen. 

De buurtbewoners zijn bezig het geld bijeen te brengen om de pomp voor drie maanden in te huren. Ondernemers uit de buurt hebben geholpen met trucks zand en

diesel, ook de Kamer van Koophandel die in de buurt is, heeft een actieve bijdrage geleverd.

Er zijn veel positieve reacties uit de buurt gekomen. Een van de buurtbewoners schreef het volgende: “Deze groep is een voorbeeld van de nieuwe politieke werkvorm van de collectiviteit, een single issue grass roots samenwerkingsverband van burgers, overheden en bedrijven om een probleem opgelost te krijgen. Zelfhulp en samenwerking, Dat is het echt nieuwe. Dit is de toekomst.” 

Eerste Rijweg en omgeving zijn blij met het initiatief en men is zelf bezig om een Stichting Ontwatering Drambrandersgracht project op te zetten, totdat het probleem van wateroverlast structureel verholpen is. Er moet nog meer gebeuren, want de waterafvoerkanalen zijn verstopt of kapot, meer dan 60 jaar is er geen of weinig onderhoud gepleegd. Enkele straten zijn al bezig geweest met het inhuren van kolkenzuigers, zodat de ontwatering verbeterd wordt. De buurt bedankt de bewoners, het ministerie van OW, de Kamer van Koophandel, ondernemers en alle buurtbewoners die helpen meefinancieren.

Namens de buurtcommissie,

Marina Da Costa, Usha Schalkwijk - Doerga, Reshma Chou

| sun.sr | Door: Redactie