• zondag 23 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Hoorzittingen districtscommissariaat Nickerie versterken relatie burger en overheid

| dagblad suriname | Door: Redactie

De geïntroduceerde hoorzittingen door het districtscommissariaat Nickerie blijken een effectief middel om de relatie tussen de burgers en de overheid te versterken. Deze bijeenkomsten bieden een platform voor inwoners om hun misnoegen te uiten en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken, wat leidt tot een betere samenwerking en een hechtere gemeenschap.

Tijdens de hoorzittingen, die geregeld worden georganiseerd, krijgen burgers de gelegenheid om direct in gesprek te gaan met districtscommissaris Senrita Gobardhan en andere overheidsfunctionarissen. Dit initiatief komt voort uit de toenemende behoefte aan transparantie en directe communicatie tussen het bestuur en de bevolking van Nickerie.

Misnoegen en oplossingsmodellen

Veel thema’s worden tijdens de

hoorzittingen besproken. De inwoners van Nickerie voelen zich vaak genegeerd en ongehoord, wat heeft geleid tot wantrouwen tegenover de overheid. Een ander heeft geleid tot dit initiatief van hoorzittingen.

Om de diverse klachten aan te pakken, worden oplossingsmodellen besproken en gezamenlijk ontwikkeld. Enkele voorbeelden hiervan zijn het betrekken van lokale bedrijven bij het onderhoud van wegen, wat niet alleen zorgt voor snellere reparaties, maar ook werkgelegenheid creëert binnen de gemeenschap. Daarnaast worden bewoners aangemoedigd om deel te nemen aan schoonmaakacties en milieubewustzijnscampagnes.

Samenwerking voor een beter district

De directe betrokkenheid van burgers in het besluitvormingsproces blijkt een krachtige katalysator voor positieve verandering. Districtscommissaris

Gobardhan benadrukt het belang van deze samenwerking.

Naast infrastructurele verbeteringen richten de hoorzittingen zich ook op sociale kwesties zoals onderwijs en gezondheid. Recentelijk is een groep gepensioneerde leerkrachten naar het districtscommissariaat gegaan en deze werden ontvangen door districtscommissaris Senrita Gobardhan.

| dagblad suriname | Door: Redactie