• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VHP-fractieleider Gajadien: Politiekorps wordt langzamerhand corrupt

| de ware tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO — Fractievoorzitter Asiskumar Gajadin van de VHP, heeft de Algemene Politieke Beschouwing, in aanloop naar de begrotingsbehandeling gestart met een dringende oproep aan de regering ervoor te zorgen dat er drastische maatregelen worden genomen bij het Korps Politie Suriname (KPS). De parlementariër merkt op dat het korps langzamerhand corrupt aan het worden is, wat zijn weerslag heeft op het veiligheidsgevoel in de samenleving. Hij eist drastisch ingrijpen van de regering.

Gajadin zegt dat Suriname uniek in is dat officieren en onderofficieren van het politiekorps, lid zijn van de politiebond. De manier waarop vakbondszaken worden behartigd heeft zijn weerslag op de samenleving.

“De interactie naar de samenleving is ongekend, het baart zorgen”, zegt de VHP-fractieleider. Volgens hem is door elke leek van buiten waar te nemen dat de gezagsverhoudingen in het korps ernstig verstoord zijn geraakt.

“We hebben een politiekorps en ook andere korpsen nodig waar we 100 procent op kunnen vertrouwen”

Gajadin eist van de regering dat met het aangeven dat dit de laatste fase is van deze regeerperiode, de regering met drastische regels komt. Wanneer, volgens hem de bestaande wet- en regelgeving moet worden aangepast, zal dat zo snel als mogelijk moeten plaatsvinden. “als die regels tekort schieten, moeten we ze aanpassen”,

zegt de parlementariër.

Gajadien benadrukt dat het zo niet verder kan. “We hebben een politiekorps en ook andere korpsen nodig waar we 100 procent op kunnen vertrouwen”. Hij vindt daarnaast dat het integritietsvraagstuk van deze korpsen onder het vergrootglas moet worden gebracht.

“De integritietsregels moeten hoog in het vaandel worden gehouden”, zegt hij. Waar het verkeerd gaat mag er geen ‘tje poti mentalitiet’, geventileerd worden. Zich rechtsrreeks tot president Chan Santokhi wendend zegt Gajadien. “U bent de man van law and order. Als de functies in de korpsen moeten worden aangepast en worden ingevuld moet dat zo snel als mogelijk gebeuren. “Het is nu tijd om te handelen”, zegt Gajadien verder


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| de ware tijd | Door: Redactie