• zaterdag 22 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering en vakbonden houden presentatie over kostenprijscalculatie

| sun.sr | Door: Redactie

Vandaag hebben het technisch team van de regering en het technisch team van de vakbonden een presentatie gehouden, waarbij er achtereenvolgens breedvoerig gediscussieerd is over het tot stand komen van een kostprijscalculatie per Kwh en per faseaansluiting. 

De President heeft aangegeven dat de kostprijs dragelijk moet zijn voor de samenleving en dat de aanpassingen gepaard gaan met de gemaakte afspraken met het IMF, zodat wij als natie niet gebonden blijven aan het IMF- programma hetgeen voor heel veel uitdagingen zorgt voor de samenleving.

Aan de zijde van de regering is er gepresenteerd dat wij als regering zullen overgaan van objectsubsidie naar subjectsubsidie, zodat wij

de zwakke huishoudens de nodige ondersteuning blijven geven.

Naar voren is gebracht door de vakbonden om zoveel als mogelijk energie op te wekken d.m.v. hydro-energie, zodat wij als staat veel meer kunnen besparen aan fossiele energie. Voorts heeft de president aangegeven dat beide partijen zo snel mogelijk tot een overeenstemming moeten komen. Daarvoor hebben partijen een week de tijd.

| sun.sr | Door: Redactie