• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

RECHTER VERHOORT OP 27 JUNI HEW A KEE EN KROMOSOETO IN SPSB-STRAFZAAK

| dagblad de west | Door: Redactie

Op 24 mei 2024 is de strafzaak tegen de verdachten G. Kromosoeto, G. Hew A Kee, B. Jurgens, W. Sardjo, R. Putter en J. ten Berge behandeld door de kantonrechter. De zaak stond voor verdachtenverhoor. De advocaten mr. Nailah van Dijk en mr. Raoul Lobo waren aanwezig. Advocaat Van Dijk nam waar voor de afwezige collega’s. De verdachte Jurgens is verhoord.

De volgende zitting is op 27 juni 2024 om 09:00 uur. De zaak staat dan voor verdachtenverhoor van Hew A Kee en Kromosoeto. De vervolging zal op die dag ook reageren op het verzoek tot bewijsuitsluiting in de zaak tegen

de verdachte Putter. Advocaat Van Dijk had eerder het verzoek gedaan aan de kantonrechter om bewijsstukken afkomstig uit Nederland, niet mee te nemen bij de beoordeling van de zaak.

Zitting van oktober 2023

Op de zitting eind oktober vorig jaar heeft vervolgingsambtenaar Roline Gravenbeek betoogd, waarom de drie verdachten – Kromosoeto, Hew A Kee en Jurgens – aangehouden moeten blijven. Ze heeft de ernstige bezwaren onderbouwd en gewezen op de mogelijke strafbare feiten, waaronder deelneming aan een criminele organisatie en overtreding van de Anti-corruptiewet, die voorlopige hechtenis rechtvaardigen.

Gravenbeek benadrukte ook het vluchtgevaar, verwijzend naar eerdere verdachten in de zaak die al gevlucht

zijn.

Kromosoeto, voormalig directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), wordt ervan verdacht gelden beschikbaar te hebben gesteld voor betalingen aan derden, waarbij hij zelf aanzienlijke bedragen heeft opgenomen en leningen heeft verstrekt die nooit werden terugbetaald. Hij wordt ook beschuldigd van het onrechtmatig opnemen van USD 14.000 bij de bank om een auto voor zijn zoon te kopen.

Hew A Kee, voormalig e-Government-voorzitter en ex-president-commissaris van Telesur, wordt verdacht van het verzilveren van cheques zonder dat hij werkzaamheden heeft verricht voor SPSB.

Jurgens en Ten Berge worden beschuldigd van het ontvangen van oneigenlijke gelden vanuit SPSB. Jurgens zou een lening van euro 1 miljoen hebben afgesloten bij SPSB, terwijl Ten Berge geld ontving zonder daarvoor werkzaamheden te verrichten. Gravenbeek heeft deze punten naar voren gebracht om te onderstrepen waarom de aanhouding van de verdachten gerechtvaardigd is en om de rechtbank te overtuigen van de noodzaak om hen vast te houden gedurende het verdere verloop van het proces.

| dagblad de west | Door: Redactie