• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Raghoebarsing: “Iedereen wist dat de beschikking zou verlopen”

| keynews.sr | Door: Redactie

De minister van Financiën en Planning Stanley Raghoebarsing zegt dat het bedrijfsleven zich nationaal moet opstellen en niet boos moet worden omdat de vrijstelling op bedrijfsgoederen is verlopen.

Onlangs maakte Raghoebarsing bekend dat de vrijstellingen die zijn gegeven op bedrijfsgoederen niet verlengd zullen worden. Dit besluit heeft veel wrevel opgewekt bij het bedrijfsleven dat het nu een ‘ad hoc beleid’ noemt. “De beschikking was voor een jaar getekend en iedereen die er iets mee te maken heeft, wist vooraf dat die beschikking zou verlopen”, zegt de financiënminister in gesprek met ABC Suriname.

Hij legt uit dat de beschikking die geen verlenging krijgt

slechts gaat over bedrijfsgoederen. “Het heeft niks te maken met medicijnen, niets te maken met basisgoederen en niets te maken met het grondstoffenbesluit. Al die regels blijven netjes intact. Dit heeft alleen te maken met het verlopen van de beschikking van vrijstelling op investeringen.”

Als alle middelen die zijn bespaard door de bedrijven met alle heffingen en subsidies waren geïnvesteerd, zou het land volgens Raghoebarsing vol met bedrijven moeten zitten en zouden alle prijzen van alle goederen fors omlaag zijn gebracht. “Maar dat gebeurt niet, dus redenen genoeg om de basisbeschikking of de verlening daarvan te evalueren”, zegt de minister. Hij

benadrukt dat het bij iedereen bekend was dat de beschikking binnen een jaar zou verlopen. “Het enige wat we hebben gedaan is het niet verlengen.”

Raghoebarsing voert verder aan dat bedrijven misbruik hebben gemaakt van de ontheffingsregeling door corruptieve handelingen te plegen bij hun import. Hij haalt een voorbeeld aan van een bedrijf dat 40 containers heeft laten inklaren, en bij bezoek van de belastingdienst bij het bedrijf blijkt dit niet te bestaan. “Het bedrijf wordt opgespoord en er komen hele harde maatregelen.”

Van een ander bedrijf waarvan 3 containers zijn ingeklaard werd aangegeven dat daarin gladde platen zaten, maar bij inspectie en het volledig strippen van de container bleek deze beladen met nieuwe autobanden. Het zijn enkele voorbeelden van corruptieve handelingen van ondernemers die Raghoebarsing aanhaalt. “Dit zijn voorbeelden van de afgelopen twee weken.”
 

Hij geeft aan dat het bedrijfsleven niet boos moet worden op de regering voor het niet verlengen van de beschikking, maar boos moet worden op hun leden die misbruik hebben gemaakt en intern moeten helpen om de corruptie uit te bannen. “Het zit niet alleen bij de overheid, maar ook bij de bedrijven. Corruptie is alleen mogelijk als twee partijen met elkaar samenwerken. Help mee om die corruptie te bestrijden”, aldus Raghoebarsing.

| keynews.sr | Door: Redactie