• woensdag 24 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ori: “Ons onderwijssysteem deugt wel”

| de ware tijd | Door: Redactie

Tekst en beeld Valerie Fris

PARAMARIBO — “We zien in de pers heel veel vervorming van berichten. Ik wordt zelfs vanuit het buitenland gebeld met de vraag als het zo slecht gaat met ons onderwijs. Maar het is niet waar dat ons onderwijs niet deugt”. Zo startte minister Henry Ori van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinowC) vrijdag de persconferentie die werd gehouden in het Cenasu gebouw. De minister gaf meerdere keren te kennen niet ‘blij’ te zijn met berichtgeving over het vernieuwd onderwijssysteem. 

Deze week werd bekend dat het ministerie extra aandachtscholen zal introduceren evenals een herkansingssysteem voor leerlingen van

de basisschool en het voortgezet onderwijs. Zo zal het dus mogelijk zijn voor een leerling die graag naar de B-richting zou willen na het tiende leerjaar om een herkansing te vragen als deze niet meteen voldoet aan de kwalificaties.

“In het kader van de vernieuwingen is het ministerie bezig te kijken naar het rapportsysteem en wordt deze geëvalueerd”

De leerling kan in maximaal twee vakken een herkansing krijgen. Dat geldt voor de vakken Engels, rekenen, wiskunde en natuurkunde. Helima Poese, directeur van het Algemeen Vormend Onderwijs (Avo) deelde mee dat de onderwijsvernieuwingen onderhevig zijn aan veranderingen en dat het ministerie continue bezig

is te kijken hoe deze te verbeteren. 

In het kader van de vernieuwingen is het ministerie bezig te kijken naar het rapportsysteem en wordt deze geëvalueerd. “De diverse scholen zullen aan het eind van dit schooljaar geen rapportboekje afgeven maar wel een cijferlijst. Het komend jaar zullen de leerlingen weer een rapport krijgen”. Poese zegt dat de leerlingen die een voortgangsrapport moesten krijgen, dit vrijdag hebben ontvangen.

| de ware tijd | Door: Redactie