• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Onderscheiding voor ondernemer Farid Habib

| sun.sr | Door: Redactie

De geboren en getogen Haagse ondernemer Farid Habib is door het college van B&W van Den Haag onderscheiden. Het horecadecor van het HFC aan het Hobbemaplein in Den Haag was op 5 jl. de plek voor deze bijzondere gebeurtenis. Nur Icar - wethouder MKB, Werk en Participatie en Stadsdeel LeidschenveenYpenburg - heeft namens het College van B&W van Den Haag de Stadsspeld uitgereikt aan ondernemer Farid Habib. De Stadsspeld werd in 1994 ingesteld en is bedoeld voor vrijwilligers die zich gedurende tenminste tien jaar hebben ingezet voor de Haagse gemeenschap in wijken of buurten. 

In zijn motivering voor toekenning van de Stadsspeld gaf

wethouder Nur Icar aan dat de heer Habib niet alleen een harde werker is, maar zich al sinds vele jaren geheel belangeloos inzet voor de samenleving. Dat geldt ook voor zijn rol als bestuurslid van Svv Toofan, waar Farid Habib ooit als jeugdspeler is begonnen. De wethouder gaf voorts aan grote waardering te hebben voor de inzet van Farid Habib en zijn betrokkenheid en toewijding voor het vrijwilligerswerk. “Al het werk doet u allemaal vanuit uw hart, omdat u iets wil terugdoen voor de samenleving”, aldus wethouder Nur Icar.  

Farid Habib is geboren en getogen in de Schilderswijk. Op zeer jonge

leeftijd heeft hij zijn eerste schreden, parallel aan zijn schoolloopbaan, gezet op het gebied van ondernemerschap.  De heer Habib is met zijn bedrijf Romantic Cars bekend geworden in de gemeenschap door verhuur van limousines en bruidsauto’s. Een andere bedrijvengroep –Midnight Roti Shop – is ondertussen enkele decennia een begrip in het Haagse.

Bedrijven die nu worden voortgezet door zijn kinderen. Als Ondernemer heeft de heer Habib niet alleen een goede antenne voor kansen in de markt; hij heeft ook zorggedragen voor continuïteit door tijdig te investeren in bedrijfsopvolging. Zijn motto “er is meer in het leven dan je eigen succes” maakt dat Farid Habib zich al jaren inzet voor de Haagse gemeenschap.

Al meer dan 15 jaar vervult hij de rol van voorzitter van de winkeliersvereniging Businessclub Hobbema. Deze richt zich op kwaliteitsverbetering van het ondernemerschap en de leefbaarheid van de Hobbemastraat en het Hobbemaplein. Daarnaast is de heer Habib als voorzitter van het Ondernemersberaad Haags Veen het aanspreekpunt voor de eigen achterban en gemeente. Dit geldt voor het hele gebied Schilderswijk en het Transvaalkwartier.

De inzet van Farid Habib overstijgt ’s landsgrenzen. Hij is één van trekkers van het Goede doelen project SU van Vriendengroep Himmat. Via dit project worden hulpgoederen aan sociaal zwakkeren ouderen en kansarme jongeren verstrekt. Daarnaast is het echtpaar Farid en Fazia Habib in Suriname bekend van de vele sociale projecten die zij ondersteunt. Voorbeelden zijn de jaarlijkse ouderendag, de verwendag voor jongeren in Torarica en het maaltijden project. Daarmee worden maaltijden samen met een groep vrijwilligers klaargemaakt en verstrekt. Dit gebeurt in samenwerking met een Kerk, een Moskee en een Mandir

De voordracht voor de Haagse Stadsspeld is door tussenkomst van de Stichting Satya Dharma tot stand gekomen. 

 Stanley Ramkhelawan

| sun.sr | Door: Redactie