• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ondernemers in Suriname voelen noodzaak tot import van arbeidskrachten

| keynews.sr | Door: Redactie

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft geconcludeerd dat diverse sectoren binnen het Surinaamse bedrijfsleven zich genoodzaakt voelen om arbeidskrachten te importeren.

Minister Steven Mac Andrew benadrukt dat de ambities en voorkeuren van Surinamers zijn veranderd. ”Het is inderdaad zo dat de aspiraties van Surinamers nu anders zijn geworden. Het is een proces dat zich gedurende langere periode heeft voltrokken”, zei de regeringsfunctionaris voor het begin van de vergadering van de Raad van Ministers (RvM) op woensdag 17 april.

Een specifiek voorbeeld dat de minister noemt is de visserijsector, waar Surinamers lange tijd weinig interesse in hebben getoond. Deze trend

breidt zich nu uit naar andere bedrijfstakken. Hoewel het aantal werkvergunningsaanvragen nog niet aanzienlijk is, zijn eerder veel arbeidskrachten het land binnengekomen nadat de visumplicht werd afgeschaft.

Het ministerie staat volgens de minister open voor deze ontwikkeling, maar benadrukt dat de aanvragen correct moeten worden ingediend. Dit omvat het regelen van verblijfsdocumenten en het aanvragen van werkvergunningen volgens de geldende procedures. “Het moet op een richtige manier plaatsvinden.”

Mac Andrew merkt op dat het ministerie niet veel verzoeken voor werkvergunningen ziet. Hij laat weten dat de arbeidsinspectie intensief op pad zal gaan om controle uit te voeren. De minister zei eerder dit

jaar in gesprek met journalisten dat er een disbalans is op de Surinaamse arbeidsmarkt. “De buitenlanders zijn geneigd om voor bedragen te werken waar Surinamers niet meer voor willen werken. Dat is de enige conclusie die we helaas kunnen trekken.” Hij is verder niet diep op de materie ingegaan.

| keynews.sr | Door: Redactie