• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Koopkrachtversterking wordt verlengd tot eind december

| starnieuws | Door: Redactie

Michael Miskin, voorzitter van CLO

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken bevestigt tegenover Starnieuws dat de koopkrachtversterking van SRD 3.500 per maand voor landsdienaren, wordt uitbetaald tot en met december dit jaar. Hierover is al overeenstemming  met de vakbeweging. Michael Miskin, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), merkt op dat er inderdaad daarover overeenstemming is, maar de onderhandelingen zijn nog gaande. 

Miskin voert aan dat het belangrijk is dat de administratieve zaken ook in orde worden gemaakt. Pensioenen van de overheid worden medio juli uitbetaald. Daarom is het belangrijk dat zaken geformaliseerd moeten worden, want gepensioneerde ambtenaren ontvangen 70% van

de koopkrachtversterking. 

Ravaksur plus wil 35% loonsverhoging en de incorporatie van de SRD 3.500 per maand koopkrachtversterking in het salaris. Miskin legt uit dat het uitgangspunt van 35% te maken heeft met de inflatie vorig jaar. De regering heeft 7% op tafel gelegd in juli en 8% in januari 2025. Dit bod is afgewezen door de vakbeweging. Aan de regering is gevraagd om met een beter bod te komen. De verhoging die Ravaksur plus wil moet fiscaal neutraal zijn.

Het Onderhandelingsorgaan van de Overheid, onder leiding van Maurits Hassankhan, heeft aan de vakbeweging aangegeven dat er overleg gevoerd wordt met de clusterministers.

Daarna zullen de onderhandelingen worden voortgezet. De tijd dringt intussen, want er moet zo snel mogelijk overeenstemming worden bereikt aangezien de uitvoering volgende maand in moet gaan.

| starnieuws | Door: Redactie