• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Gepensioneerde verpleegkundige Mildred bestrijdt zes mythen over verpleegkunde

| dagblad suriname | Door: Redactie

Als gepensioneerde verpleegkundige weet Mildred beter dan wie dan ook hoe belangrijk het werk van een verpleegkundige is. Na een carrière van meer dan 30 jaar is ze vastbesloten om enkele hardnekkige misverstanden over haar beroep te corrigeren. Hier geeft ze zes mythes over verpleegkunde die ze graag uit de wereld wil helpen.

1. Verpleegkundigen voeren alleen uit wat de dokter zegt.

“Dit is absoluut niet waar”, zegt Mildred. “Hoewel artsen het behandelplan opstellen, zijn verpleegkundigen verantwoordelijk voor het dagelijks zorgmanagement van de patiënt. Dit omvat inschattingen, planning en evaluatie van de zorg, evenals het aanpassen van behandelmethoden als dat nodig is.”

2.

Verpleegkunde is een beroep alleen voor vrouwen.

“Verpleegkunde is een beroep voor iedereen, ongeacht geslacht”, insisteert Mildred. “Ik heb veel uitstekende mannelijke verpleegkundigen ontmoet die net zo toegewijd en capabel zijn als hun vrouwelijke collega’s.”

3. Verpleegkundigen hoeven geen uitgebreide opleiding te volgen.

“Het tegenovergestelde is waar”, benadrukt Mildred. “Verpleegkundigen doorlopen strenge academische en praktische opleidingstrajecten. Het beroep vereist een diepgaande kennis van geneeskunde, psychologie, anatomie en meer.”

4. Verpleegkundigen doen alleen routinematige taken.

“Verpleegkundigen zijn vaak degenen die het eerste merken als er iets mis is met een patiënt. Ze moeten kritisch kunnen denken, snel reageren en complexe medische handelingen kunnen uitvoeren,” legt Mildred

uit.

5. Verpleegkundigen werken alleen in ziekenhuizen.

“Verpleegkundige zorg strekt zich uit naar veel gebieden, waaronder thuiszorg, verpleeghuizen, gezondheidsklinieken en zelfs in scholen en bedrijven”, constateert Mildred.

6. Verpleegkundigen hebben weinig autonomie.

“Integendeel”, zegt Mildred. “Verpleegkundigen nemen zelfstandig beslissingen op basis van hun professionele kennis en ervaring. Ze spelen een cruciale rol in het zorgteam en dragen wezenlijk bij aan het welzijn van hun patiënten.”

Mildred besluit: “Het is belangrijk dat mensen begrijpen hoe veelzijdig en essentieel verpleegkundigen zijn. Zonder hen zou de gezondheidszorg simpelweg niet functioneren.” 

Ze hoopt dat door deze mythes te ontkrachten, de waardering voor het vak van verpleegkundige zal groeien en meer mensen geïnspireerd zullen raken om dit essentiële beroep te kiezen.

| dagblad suriname | Door: Redactie