• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Economie krijgt boost met samenwerkingsovereenkomst tussen LVV, onderwijs en bedrijfsleven

| suriname herald | Door: Redactie

Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de overheid, het onderwijs en ondernemers. Gerard Bakker, inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) en tevens lector op het Polytechnisch College Suriname (PTC), sprak vol trots over het leggen van ‘de fundering voor het huis van agrarische kwaliteitsmanagers van de toekomst.”

Dit convenant, genaamd “Convenant tussen Ondernemers, Overheid en Onderwijs met betrekking tot toekomstgerichte ontwikkeling van Suriname”, zal met name jongeren de mogelijkheid bieden om via hun bedrijf opgeleid te worden tot kwaliteitsinspecteurs, met als doel de export

van agrarische producten te bevorderen. 

Minister Parmanand Sewdien, die namens LVV het convenant ondertekende, verwelkomde dit initiatief als een keerpunt in de export naar Europa. Hij benadrukte de grote behoefte aan competente medewerkers en kader in de agrarische sector en onderstreepte de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, onderwijs en ondernemers om deze behoefte aan te pakken. Dankzij een Public-Private-Partnership (PPP) zullen vraag en aanbod effectief samengebracht worden.

Het convenant, tot stand gekomen op initiatief van de NVWA en het PTC namens het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC), is gesloten met LVV, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse

Fabrikanten (ASFA). Deze samenwerking is gericht op het realiseren van ontwikkelingsdoelen die perspectief bieden aan jongeren en werkenden, en tegelijkertijd de economie van Suriname versterken.

De overeenkomst, gebaseerd op een driepootbenadering, zal het bedrijfsleven in staat stellen om personen te identificeren en aan te leveren voor specifieke trainingen en opleidingen verzorgd door het PTC. Hierdoor zal het gekwalificeerde kader voor Suriname aangevuld worden. De overheid zal op haar beurt wet- en regelgeving aanpassen om te voldoen aan de internationale criteria voor kwaliteitsinspecteurs, waardoor export mogelijk wordt gemaakt.

Een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, ondernemers en onderwijs, zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het convenant. De lectoren van het PTC zullen optreden als secretaris van de Stuurgroep. Jaarlijks zal er onder hun leiding een voortgangsrapport worden opgesteld en verzonden naar alle betrokken partijen, ministeries en De Nationale Assemblee.

| suriname herald | Door: Redactie