• zaterdag 22 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DNA-lid Ramsukul wil regulering van toelagen voor ex-ministers

| keynews.sr | Door: Redactie

“Een heet hangijzer binnen de samenleving is de toelagen, die ex-ministers krijgen”, zei DNA-lid Kishan Ramsukul donderdag in het parlement.

Het DNA-lid haalde aan dat deze personen niet hebben gepresteerd als ministers en zijn na een jaar vervangen. “Dit hebben we vaker in het verleden gezien.” Desondanks krijgen deze personen voor het heel leven een toelage. “Dit moet nu goed gereguleerd worden.”

Hij haalde de kwestie van dubbele salarissen van DNA-leden bij de overheid ook aan. Volgens hem moet dit ook zo snel mogelijk aangepakt worden, want dit is ook niet eerlijk tegenover de samenleving. Ramsukul zei eerder in gesprek met Key

News Suriname dat De Nationale Assemblee nog niet zover is om de initiatiefwet dubbele salarissen, die de dubbele salarissen en nevenfuncties van DNA-leden aan banden moet leggen, te behandelen. “Men wil een integrale aanpak van deze wet, dus we moeten even wachten hoe dat zal geschieden.”

Ramsukul heeft tot nu toe geen tegenwerkingen van collega-DNA-leden ervaren. Volgens hem zijn bepaalde DNA-leden niet eens met deze initiatiefwet, omdat ze vinden dat het geld dat ze krijgen niet voldoende is. “Iedereen heeft zijn eigen mening. We moeten in deze luisteren naar het volk en we weten hoe het volk denkt de dubbele salarissen

staan. Dit is echt noodzakelijk.” De parlementariër meent dat ondanks er maar nog 12 maanden resten voor de verkiezingen, er nog wel voldoende tijd is om deze wet in behandeling te nemen en aan te nemen. “We kunnen het nog realiseren.”

Deze wet werd in juni 2022 ingediend door de DNA-leden Ramsukul, Josafath Kanapé en Asiskumar Gajadien. Na de indiening van deze initiatiefwet werd er meteen een commissie van rapporteurs ingesteld om de zaken in de initiatiefwet te onderzoeken en te toetsen. Ramsukul meent dat in de eerste instanties er wat issues waren in de commissie, waarbij er vergaderingen werden verdaagd en er zijn ook bepaalde leden vervangen. “De commissie heeft nu wel al een aantal vergaderingen belegd en onderzoekingen verricht.”

| keynews.sr | Door: Redactie