• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Chronologische gebeurtenissen inzake Pan American Real Estate NV

| snc.com | Door: Redactie

Hier is een samenvatting van de chronologische gebeurtenissen inzake Pan American Real Estate NV

Uitvoeringsovereenkomst (6 september 2019):

Ministers Openbare Werken, Transport en Communicatie

  • Jerry Miranda    2017 - tot 2018
  • Patrick Pengel    2018 - 2019
  • Vijay Chotkan    10 mei 2019 - juli 2020

Lees ook: Grote ministerswissel in kabinet-Bouterse

Op 6 september 2019 werd een uitvoeringsovereenkomst getekend tussen Pan American Real Estate (Panam) en het Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen (Fli), een instrument van de overheid.

Verkavelingsvergunning (oktober 2019):

In oktober 2019 werd een verkavelingsvergunning afgegeven aan Panam voor de verdeling in 587 percelen, waarin staat dat de aanleg van wegverharding en nutsvoorzieningen door de staat Suriname zou worden

gevraagd.

Klachten over Nakoming Afspraken (15 december 2020):

Ministers Openbare Werken: Riad Nurmohamed 16 juli 2020 - heden

Op 15 december 2020 diende Panam een verzoek in bij de president van Suriname, waarin werd aangegeven dat afspraken over assistentie bij wegverharding en nutsvoorzieningen niet werden nagekomen. Panam nam deze zaken zelf ter hand om stagnatie te voorkomen.

Overheid Adopteert Project (2021):

In 2021 besloot de regering om het project te adopteren en uit te breiden van 20 naar 561 sleutelklare woningen. Een PPP-samenwerking werd aangegaan om de investeringen niet verloren te laten gaan.

Formele Opening (4 september 2021):

Op 4 september 2021 vond de formele opening van het

project plaats, waarbij de president aangaf dat het project binnen een PPP zou worden afgehandeld om de doelgroep van woningzoekenden tegemoet te komen.

Financiële Besluitvorming (vanaf juli 2022):

Voor het onderhouden van de zandwegen en de bermen over de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2021 is door panam een rekening gepresenteerd van 2.742.665 US. Verder is er ook een rekening voor 5.184.486,21 USD voor de kosten voor het uitgegraven van lozingen, aangelegde duikers,  leveren van zand het asfalteren van in totaal 8,2 km aan wegennet.

In de regeringsverklaring van 27 juli 2022 werd een bedrag van 7.927151,21 US goedgekeurd, maar er werden fouten ontdekt in de raming van kosten en ontbrekende samenwerkingsovereenkomsten.

In februari 2023 diende het Fonds Woningbouw (ow) een nieuw voorstel in voor 7.927151,21 US, met een duidelijke onderbouwing van alle kosten en een bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst.

Kostenstructuur:

Panam heeft kosten gepresenteerd voor onderhoud van zandwegen en bermen, evenals kosten voor de aanleg van infrastructuur, met een totaal van 7.927151,21 US.

Kostenverdeling binnen PPP:

Binnen de PPP heeft de overheid alleen de kosten voor aanleg en onderhoud van infrastructuur op zich genomen (7,927,151.2 US), terwijl andere kosten voor nutsvoorzieningen door Panam zijn gedragen.

Conclusie:

De overheid heeft met deze PPP-samenwerking ingevulling gegeven aan het beleidskader voor woningbouw, zonder wettelijke overtredingen, vervalsing van documenten of benadeling van de staat Suriname. Het project heeft geleid tot betaalbare woningen voor de doelgroep.

 

 

| snc.com | Door: Redactie