• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Zesde review IMF-programma afgerond; Suriname krijgt 61,8 miljoen US dollar

| de ware tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO — Suriname werd in juni 2024 voor de zesde keer binnen het IMF-programma beoordeeld. De zesde tranche is goedgekeurd, na een verzoek voor niet-nakomen van enkele performance criteria. De goedkeuring is gebaseerd op corrigerende maatregelen die Suriname dient te nemen om de vooraf afgesproken targets te behalen. Dit zegt Suriname Economic Oversight Board (SEOB) in hun dertiende bulletin.

Status maatregelen IMF-programma
Status maatregelen IMF-programma.

Hierbij gaat het om de targets voor de lopende rekening van de overheid, de netto internationale reserves en de netto binnenlandse activa. Nu deze beoordeling is afgerond, ontvangt Suriname ongeveer 61,8 miljoen

US dollar uit het overeengekomen bedrag onder het Extended Fund Facility, een bijzondere leenfaciliteit van het IMF.

“Er wordt ook verwacht dat het investeerdersvertrouwen zal toenemen”

Het IMF benadrukt het belang van structurele aanpassingen, met name het afbouwen van subsidies voor nutsvoorzieningen en het verhogen van belasting over toegevoegde waarde (btw) inkomsten. Fiscale discipline, tegengaan van witwassen en corruptie, het sociaal programma en het versterken van instituten blijven lange-termijn aandachtspunten voor Suriname. 

Het IMF verwacht dat de inflatie dit jaar verder afneemt en de economie met ongeveer 3 procent groeit. Er wordt ook verwacht dat het investeerdersvertrouwen zal toenemen. Een lichtpunt volgens het IMF

is het proces in het herstructureren van de staatsschuld en het volledig inlopen van binnenlandse aflossingsachterstanden.

Voortgangsanalyse IMF-programma

De SEOB constateert dat er in de afgelopen maand enige voortgang is in de uitvoering van IMF-maatregelen, op basis van rapportage van het lokale IMF-kantoor. Bij de maatregelen die onmiddellijke aandacht vereisen legt het IMF vooral de nadruk op anti-corruptie en bestuurlijke maatregelen. De SEOB rekent uit dat per medio juni 2024 ongeveer 61,6 procent van de maatregelen binnen het IMF-programma zijn afgerond. Dit was vorige maand nog rond de 60,5 procent. Indien de progressie met 1,5 procent tot 2 procent per maand is, onderstreept dit het belang van een IMF 2 programma om te geraken tot 100 procent uitvoering.

| de ware tijd | Door: Redactie