• donderdag 25 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VOORZITTER TWEEDE KAMER NIET WELKOM BIJ JAARLIJKSE HERDENKING SLAVERNIJ

| united news | Door: Redactie

Fotocompilatie: Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma met op de achtergrond het monument van het slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam | Auteur: Armand Snijders. Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma moet op 1 juli aanstaande wegblijven bij de nationale herdenking van het slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam.

Bosma, die lid is van de PVV van Geert Wilders, heeft gezegd “knettergek” te worden van de aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden. Hij heeft vorig jaar ook voorgesteld om de excuses die de Staat hiervoor eind 2022 aanbood en die koning Willem-Alexander tijdens de vorige slavernijherdenking herhaalde, terug te draaien.

Sinds december is Bosma voorzitter van de

Tweede Kamer. Vanuit die neutrale rol zal hij op uitnodiging van het NiNsee tijdens de Nationale Herdenking op 1 juli namens het parlement een krans leggen bij het Nationaal monument slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark. Maar gezien zijn in het verleden gedane uitspraken en zijn gedachtengoed vinden velen in Nederland dat geen goed idee.

In een brief roept een groep van ruim 150 prominente Nederlanders en organisaties op om de aanwezigheid van Bosma tegen te houden. Onder meer Babs Gons (Dichter des Vaderlands), activist Jerry Afriyie en presentatrice Dolores Leeuwi vinden dat hiermee een grens wordt overschreden.

Ze worden ondersteund door onder

meer het slavernijcomité Flevoland en Zwart Manifest en verzoeken de leden van de Tweede Kamer, de Amsterdamse gemeenteraad ervoor te zorgen dat een vervanger de rol van Bosma overneemt. Opvallend is dat organisator NiNsee, het organiserend Nationaal slavernijinstituut, vlak voordat het de brief van de zogenoemde Coalitie voor een Waardige 1 juli Herdenking ontving, zelf ook een brief van dezelfde strekking naar Bosma heeft gestuurd. Eerder zei het slavernijinstituut nog de komst van de Kamervoorzitter niet in de weg te zullen staan.

Maar ook het NiNsee vindt het te makkelijk om de eerdere uitspraken van Bosma buiten beschouwing te laten, staat in zijn brief aan de Kamervoorzitter. NU.nl heeft de brief ingezien. Het slavernijinstituut oppert in de brief aan Bosma dat de Kamervoorzitter eventueel een vervanger kan sturen. Het NiNsee zal de uitnodiging aan Bosma ook nu niet intrekken, zegt voorzitter Linda Nooitmeer. Maar de Kamervoorzitter moet wel zelfreflectie tonen. Bosma blijft welkom, maar moet wel een ‘groot gebaar’ maken

Bosma moet volgens Nooitmeer “heel duidelijk” maken dat hij beseft dat zijn eerdere uitspraken negatief hebben bijgedragen aan de Nederlandse omgang met het slavernijverleden. De opstellers van de brief namens de coalitie rond de slavernijherdenking vinden echter dat alleen het tonen van zelfreflectie te weinig is. “Bosma moet uitdrukkelijk afstand nemen van zijn eerdere uitspraken”, zegt Marisa Monsanto, woordvoerder en voorzitter van Theater voor Ketikoti. “De Kamervoorzitter zou bijvoorbeeld zijn excuses kunnen aanbieden.”

Bosma lijkt echter geen gehoor te geven aan de eisen. Het is vooralsnog onduidelijk wat dit zal betekenen voor de herdenking op 1 juli.

UNITEDNEWS

| united news | Door: Redactie