• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VOORTGANG MAKANDRA-PROGRAMMA: PLENAIRE SESSIES EN VELDBEZOEK TER VERSTERKING WATERBEHEER

| dagblad de west | Door: Redactie

De uitvoering van het Makandra-programma, een samenwerking tussen Suriname en de Nederlandse overheid op het gebied van klimaatmitigatie en -adaptatie, verloopt gestaag. Het project dat door de organisatie Wereld Waternet wordt uitgevoerd, heeft als doel een adviserende rol te vervullen en te voorzien in capaciteitsversterking aangaande integraal waterbeheer in Suriname.

Op 18 en 19 juni zijn in verband met dit project, plenaire sessies gehouden met medewerkers van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), voornamelijk van de afdeling Integraal Waterbeheer (IWB), ressorterende onder het directoraat Water.

Gedurende deze sessies is teruggeblikt op de eerder gehouden oriëntatiemissie naar Paramaribo centrum, Brokopondo en Sipaliwini, waarbij

verschillende waterinfrastructuren zoals pompen en waterzuiveringssystemen zijn bezocht. Ook is tijdens deze sessies een analyse gemaakt van de diverse communicatiemomenten met stakeholders.

In het kader van integraal waterbeheer wordt ook een veldbezoek gebracht aan het Sarakreek-gebied in het stuwmeer. Ter afsluiting van deze eerste fase van het project zal een groepsessie worden gehouden, waarbij resultaten zullen worden geanalyseerd en vervolgafspraken zullen worden gemaakt.

Het streven van NH is om het integraal waterbeheer, dat onderdeel is van zijn beleid, efficiënter en effectiever te maken.

| dagblad de west | Door: Redactie