• woensdag 24 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VHP staat stil bij de rol van de vader als rolmodel

| dagblad suriname | Door: Redactie

Traditioneel vieren we in Suriname op de derde zondag in juni Vaderdag. Een dag die zijn oorsprong vindt in het begin van de 20e eeuw in de Verenigde Staten toen Sonora Dodd uit Washington besloot haar vader te eren voor het opvoeden van haar en haar vijf broers en zussen, nadat haar moeder was overleden. Het duurde daarna nog vele decennia voordat Vaderdag een officieel karakter kreeg en in veel landen als feestdag werd aangemerkt. 

Ondanks dat Vaderdag niet overal in de wereld op dezelfde dag en op dezelfde manier gevierd wordt, is de boodschap die uitgaat van deze bijzondere dag,

wel een universele boodschap. Vaderdag is de dag waarop wij dank en hulde brengen aan de vaders en de vaderfiguren in ons leven voor de vele inspanningen die zij zich dagelijks getroosten bij het grootbrengen van hun kinderen. Veelal gaat het hier om inspanningen die niet meteen opgemerkt worden, echter zijn deze niet minder belangrijk voor het creëren van een gezonde en harmonieuze leefomgeving voor het opgroeiende kind.

Hoewel veel vaders als primaire kostwinner binnen het gezin vaak een groot deel van de dag weg zijn van huis, is het voor het opgroeiende kind toch van essentieel belang dat de vader

zijn bijzondere plek als opvoeder, beschermer maar meer nog als rolmodel, opeist. Het is voor opgroeiende jongens erg belangrijk dat zij een vader hebben waar ze naar kunnen opkijken als rolmodel, een vader die hen de weg wijst en die hen begeleid zodat zij de juiste keuzes maken, waardoor zij ook op een dag een succesvolle vader kunnen zijn. Voor meisjes is het belangrijk dat de vader voor hen klaarstaat, ze beschermt en dat hij een voorbeeld is zodat zij in haar latere leven een partner kan kiezen die dezelfde goede eigenschappen bezit als haar vader. 

Helaas komt in Suriname het fenomeen van de alleenstaande moeder nog veel voor. Te vaak kiezen jonge stellen ervoor uit elkaar te gaan, waarbij de moeder veelal de zorg voor de kinderen geheel op zich neemt en de vader langzaam uit het leven van zijn kinderen verdwijnt. Dit is uiteraard zeer te betreuren aangezien de aanwezigheid van de vader in het leven van het opgroeiend kind minstens even belangrijk is als de aanwezigheid van de moeder, ongeacht of de vader en moeder met elkaar in één huis wonen.  

Wij zijn de afgelopen jaren als land door een moeilijke periode heengegaan. Vaders die veelal functioneren als kostwinner binnen het gezin, maakten vaak lange dagen en waren soms ook in het weekend vanwege werk weg van huis. Het gemis van de vader bij de opvoeding van de kinderen doet zich in deze situaties uiteraard extra gevoelen. Gelukkig breken er voor ons land betere tijden aan wat zich uiteindelijk weer zal vertalen in meer rust en stabiliteit binnen de gezinnen. 

De VHP wenst alle vaders en vaderfiguren op deze bijzondere dag een mooie en liefdevolle Vaderdag toe. Laat je vooral flink verwennen en maak voldoende tijd vrij om op deze dag extra te genieten van uw kinderen. Aan de kinderen zeggen wij, maak goed gebruik van Vaderdag om dankbaarheid te tonen voor de vader of vaderfiguur in jouw leven.

VHP

| dagblad suriname | Door: Redactie