• zondag 23 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VHP massameeting: Asis Gajadien inspireert met toespraak

| dagblad suriname | Door: Redactie

Tijdens de succesvolle massameeting van de VHP op zaterdag 25 mei, was Asis Gajadien, ondervoorzitter en fractieleider van de partij, een van de voornaamste sprekers. De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), zoals de naam al aangeeft, is een dynamische partij die zich steeds aanpast aan de heersende omstandigheden.

Gajadien sprak zijn dank uit aan de 110.000 stemmers die in 2020 voor de VHP kozen. Voor 2020 werden zowel de rijkeren als de armen armer, wat verandering vereiste. “De failliete boedel van 2020 moest worden aangepakt door de Vooruitstrevende Hervormings Partij, met oog op zowel het heden als de toekomst”, aldus Gajadien. Hij

benadrukte dat zowel de armen als de rijken erop vooruit moeten gaan.

Gajadien benadrukte ook, dat de VHP altijd heeft gestreefd naar samenwerking, in tegenstelling tot andere partijen die zich terugtrekken of schade veroorzaken. Ondanks de uitdagingen heeft de VHP de inflatie van meer dan 60% weten terug te brengen naar 15%, vier keer zo laag. De wisselkoers kon niet stabiel op 20 worden gehouden en is 1,5 keer hoger, maar tegelijkertijd zijn de lonen meer dan verdubbeld.

Gajadien moedigde de aanwezigen aan om meer steun te winnen voor de VHP: “Als elk van de 110.000 personen één extra persoon kan overtuigen,

kan de VHP met 220.000 stemmen 34 zetels binnenhalen.”

| dagblad suriname | Door: Redactie