• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Verdeling kabinetsposten bekend: Migratie naar PVV, Financiën naar VVD 

| nos.nl | Door: Redactie

In het nieuwe kabinet-Schoof krijgt de PVV vijf ministers, de VVD en NSC allebei vier en BBB twee. Er komen 12 of 13 staatssecretarissen. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS. De PVV zal onder meer een minister voor Migratie leveren, de VVD krijgt Financiën en BBB Landbouw. De post Binnenlandse Zaken gaat naar NSC.

PVV

De PVV krijgt vijf ministers: naast Migratie ook Zorg, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Economische Zaken en Infrastructuur.

De PVV levert staatssecretarissen op Zorg, Justitie, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur.

VVD

De VVD kan rekenen op vier ministersposten. Naast Financiën krijgt de VVD ook Justitie, Defensie en Klimaat. VVD-staatssecretarissen komen op

Onderwijs, Sociale Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

NSC

Ook de NSC krijgt vier ministerposten. NSC levert naast Binnenlandse Zaken ook Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Onderwijs. NSC krijgt twee staatssecretarissen op Financiën en een op Justitie.

BBB

De twee ministers voor BBB gaan naar Landbouw en Wonen. De BBB-staatssecretarissen komen op Landbouw en Defensie. BBB krijgt daarmee dus zowel de minister als de staatssecretaris van Landbouw.

Vier vicepremiers

Voor de PVV is nog niet duidelijk wie de vicepremier wordt, maar de naam van Gidi Markuszower wordt genoemd. Hij zou ook minister voor Migratie worden. Sophie Hermans (VVD) zou minister van Klimaat worden en tevens vicepremier.

Naar verluidt wordt NSC-Kamerlid Eddy van Hijum minister van Sociale Zaken én vicepremier. Ook in beeld als vicepremier is Mona Keijzer (BBB), die minister van Wonen zou worden.

Andere opvallende namen die worden genoemd zijn Fleur Agema (PVV) als minister van Zorg, Eelco Heinen (VVD) als minister van Financiën en Ruben Brekelmans (VVD) als minister van Defensie. David van Weel (VVD), oud-raadsadviseur van premier Rutte, wordt genoemd als minister van Justitie. Folkert Idsinga (NSC) wordt waarschijnlijk staatssecretaris van Financiën en Caspar Veldkamp (NSC) zou in beeld zijn als minister van Buitenlandse Zaken.

Politiek Verslaggever Xander van der Wulp:

"Elke partij heeft ministeries binnengehaald die voor hen belangrijk zijn. Bij de PVV hebben ze gekozen voor ministers voor Migratie en Zorg, de twee belangrijkste speerpunten van Wilders in de campagne. Verder valt op dat ze de baas worden op 'praktische ministeries' zoals Economische Zaken en Infrastructuur.

De VVD hecht veel waarde aan het ministerie van Financiën, dat hebben ze ook weten te veroveren in de formatie. Financiële degelijkheid staat voor de VVD voorop. De VVD gaat ook de minister voor Klimaat leveren, een onderwerp waar de partij zich in de formatie ook hard voor heeft gemaakt.

NSC scoort helemaal goed als het gaat om ministersposten op hun speerpunten: op Sociale Zaken kan gewerkt worden aan 'bestaanszekerheid', op Binnenlandse Zaken aan 'goed bestuur'. Daarnaast krijgen ze ook nog een staatssecretaris die het toeslagenschandaal moet gaan afhandelen.

BBB neemt met een minister én een staatssecretaris het hele ministerie van Landbouw over. Dat zal een grote uitdaging worden."

Als alle kandidaten bekend zijn worden ze (of zijn ze al) gescreend en hebben een gesprek met kandidaat-premier Schoof en formateur Van Zwol. Met de kandidaten zullen hoorzittingen in de Tweede Kamer volgen, waarbij alle fracties vragen mogen stellen. Eind juni volgt dan de beëdiging door koning Willem-Alexander, plus de bordesfoto.

Regeerprogramma in de zomer

Gedurende de zomer gaat de ministersploeg werken aan een "regeerprogramma". Dat is de gedetailleerde uitwerking van het coalitieakkoordvan PVV, VVD, NSC en BBB.

Wilders en Van der Plas vertelden vanmorgen samen opgetogen over de ontwikkelingen:

| nos.nl | Door: Redactie