• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VAN SAMSON: ‘BIJ DE VHP GAAT HET OM DE ONTWIKKELINGSVISIE VAN ONS LAND

| dagblad de west | Door: Redactie

Cedric van Samson zegt dat bij het vergaderen, het alleen gaat om twee kleuren. Volgens hem gaat het bij de VHP om de ontwikkelingsvisie van het land. Hij wees op de ons achterliggende jaren (vanaf de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname), waar verschillende ideologieën aan de macht zijn geweest.

De VHP participeerde later in Nieuw Front-verband, dat volgens hem bestond uit grote politieke partijen, waarbij hij de NPS en de VHP noemde. Hij is van mening, dat de ontwikkelingsrichting werd aangevoerd door de VHP. “Wat een krantenkop suggereert, zal het bij de komende verkiezingen moeten gaan om de keuze van de kiezer”,

aldus Van Samson.

Daarbij voegde hij eraan toe, dat veel kiezers stemmen op een partij voor de ontwikkelingsrichting van het land, “dat ondersteunt de VHP altijd”, aldus Van Samson. Volgens hem is het een beleid van stabiliteit, economische rust. Het VHP-standpunt legde hij uit als zijnde, dat er geen exorbitant snelle groei nodig is, maar stappen maken, om ervoor te zorgen, dat de economie toch in balans blijft.

In vergelijking met de NDP stelde Van Samson, dat die partij een uitermate socialistisch getint beleid heeft gevoerd. Hij is van mening dat het volk thans terugkrijgt, wat verantwoord is in een economie.

Hij is

het er niet eens over, dat bijvoorbeeld de bouw van de brug en zoveel andere projecten, overgenomen schijnen te zijn van de NDP. Hij maakte duidelijk, dat juist de NDP zoveel mogelijk voor het volk projecten wilde doen, maar ze niet gedekt waren door een economie en met leningen werden gefinancierd. Volgens hem heeft de VHP gekozen voor hervormingen in de economie. “Het terugbrengen naar een economie, waarin onze uitgaven gedekt kunnen worden door onze inkomsten”, aldus Van Samson.

Hij wees er voorts op dat een dergelijke uitvoering vereist dat hervormingen gaan plaatsvinden (denk aan een geleidelijk proces om de basale zaken te realiseren, die ertoe kunnen leiden dat er minder beschikbaar is voor het volk). Voorts is Van Samson van mening dat de voormalige regering van Bouterse ernaar streefde, grote infrastructurele projecten neer te zetten, “die echter vier jaren lang de economie geen goed heeft gedaan”. Hij stelde, dat met de vooruitzichten van “olie en gas” de ontsluiting van Suriname in het Caraïbisch gebied niet onzeker is. 
 

Ook wees Van Samson op onze bedrijven in de particuliere sector, die in staat zijn om te concurreren met andere bedrijven in Guyana. (Denk aan een open economie, waarbij de concurrentiepositie heel belangrijk is voor de werkgelegenheid). Vandaar dat Van Samson meent dat de aangekondigde bruggenbouw, in een heel ander licht bekeken moet worden, dan de bouw van de bruggen door de vorige regering. Ook ondernemers die volgens hem diensten kunnen aanbieden voor de toekomst. Hij wees erop, dat ook gedacht moet worden aan de economisch toegevoegde waarde wanneer die brug er staat.

| dagblad de west | Door: Redactie