• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname nog niet helemaal binnen met zesde review IMF; heeft tot eind van de maand om zaken in orde maken

| keynews.sr | Door: Redactie

Ondanks het IMF de zesde review heeft goedgekeurd, heeft Suriname een aantal zaken die ze in orde moet maken voor eind van deze maand. Volgens Karel Eckhorst, hoofdonderhandelaar met het IMF namens Suriname, was dit een van de moeilijkste evaluaties voor Suriname.

“Eind van deze maand moeten er een aantal zaken gehaald worden en dat wordt dan goed gemonitord door executive board van het IMF, die over twee weken de definitieve goedkeuring moet geven. Er zijn nog wat zaken die we in orde moeten hebben voordat de board haar goedkeuring kan geven”, zegt Eckhorst in gesprek met ABC Suriname.

De goedkeuring op

board niveau wordt gezien als een politieke goedkeuring. Suriname heeft wat targets misgelopen en zijn er correctieve maatregelen in beeld gebracht door de regering. Het afbouwen van subsidies is een van deze maatregelen.

Momenteel wordt heel wat kritiek geleverd op het afbouwen van subsidie op elektriciteit. Er zijn stappen ondernomen om de stroomtarieven marktconform te maken en dat de subsidie van SRD 4.5 miljard teruggebracht moet worden met SRD 2.5 miljard. Echter, dit kwam niet duidelijk tot uiting, gaf Eckhorst aan.

De regering heeft voorgesteld om de betalingen die ze doen voor olie voor thermische energie voor de EBS aan Staatsolie, af

te bouwen. Dit is een van de correctieve maatregelen die de regering heeft voorgesteld aan IMF. “De overmakingen aan Staatsolie namens EBS worden dus nu afgebouwd.”

Het aanpassen en goedkeuren van de aanbestedingswet in de Nationale Assemblee is iets wat IMF met argusogen aan het volgen is. Er zijn heel wat zaken ingebouwd die meer transparantie moeten bieden en een overzichtelijk aanbestedingsproces wordt beschreven. Het behandelen van deze wet staat voor volgende week op agenda bij DNA.

Met betrekking tot anti-corruptie, moeten in lijn gebracht worden met het verdrag dat Suriname eind 2022 heeft getekend. In september zal Suriname een meetmoment hebben waar een ander deel van de anti-corruptie wet zal worden getoetst.

“Dat is namelijk de registratie en het vastleggen van inkomens van vermogens van gezagsdragers en andere politiek functionarissen. Dit alles moet in werking worden gezet alvorens men verder kan.”

Er moet ook gestadig worden gewerkt om de inkomsten van de overheid op te voeren. Dit gaf de minister van Financiën en Planning ook toe tijdens het laatste bezoek van het IMF aan Suriname.

De overheid zou een inkomen van SRD 1 miljard moeten binnenhalen, echter haalt ze slechts een deel van deze inkomsten binnen, wat bij lange na niet genoeg is om de kosten van de overheid te kunnen dekken.

Volgens Eckhorst zal er een scheef programma ontstaan als men alleen aan de uitgaven gaat snijden en niet gaat werken aan verhogen van de inkomsten. “Er moet veel meer inspanning gepleegd worden.”

| keynews.sr | Door: Redactie