• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname en IDB richten zich op samenwerking in diverse sectoren voor de komende vijf jaar

| suriname herald | Door: Redactie

De general manager van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) voor het Caribisch gebied, Anton Edmunds, heeft op 14 november een bezoek gebracht aan minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning. Minister Raghoebarsing fungeert als de centrale aanspreekpersoon, oftewel de governor, van Suriname bij de IDB. 

Binnen de IDB is Edmunds belast met het toezicht op en de bijdrage aan de strategie en het beleid van zes Caribische lidstaten, waaronder Barbados, Bahamas, Guyana, Jamaica, Suriname en Trinidad & Tobago. Afstemming met deze lidstaten staat centraal, en het bezoek van Edmunds moet in dit licht worden begrepen.

De gesprekken tussen Edmunds en minister Raghoebarsing richtten

zich voornamelijk op de toekomstige samenwerking tussen Suriname en de IDB. Er werd tevens gediscussieerd over de huidige sociaal-financieel-economische situatie, de samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de ondersteuning vanuit de IDB. Edmunds toonde zich optimistisch over de ontwikkelingen en benadrukte dat de bank Suriname blijft ondersteunen waar nodig.

Naast projecten in diverse prioriteitssectoren vroeg minister Raghoebarsing aandacht voor goed bestuur en de versterking van kerninstituten. Voor de toekomstige samenwerking is overeengekomen om de focus te leggen op projecten met betrekking tot fiscaal beleid, onderwijs, infrastructuur, landbouw, volksgezondheid, sociaal beleid, milieu en cultuur. 

In totaal wordt ongeveer US$ 340 miljoen

beschikbaar gesteld voor deze sectoren in de komende vijf jaar, inclusief schenkingen in de vorm van projecten en technische assistentie van de IDB.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie