• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Staatsolie draagt US$ 335 miljoen bij aan staatskas

| sun.sr | Door: Redactie

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft in 2023 een omzet van US$ 722 miljoen behaald. Aan de staatskas is US$ 335 miljoen bijgedragen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) heeft de jaarrekening van 2023 op maandag 6 mei 2024 goedgekeurd. Voor Staatsolie en zijn dochterbedrijven GOw2 Energy Suriname N.V. en Staatsolie Power Company Suriname N.V. (SPCS), is 2023 een solide jaar geweest.

Productiedoelen zijn gehaald of overtroffen. En in de offshore werden belangrijke mijlpalen gehaald. Op de AvA, die werd bijgewoond door president Chandrikapersad Santokhi als vertegenwoordiger van de aandeelhouder, zijn de bedrijfsresultaten van 2023 en het vooruitzicht voor dit jaar en de

komende jaren toegelicht door de directie.

De AvA heeft ook de benoeming van Eddy Fränkel tot statutair directielid ingaande 6 mei 2024 bekrachtigd. Fränkel is vanaf 2019 onderdirecteur bij Staatsolie en zal vanaf 6 mei 2024 als directeur Downstream & Power fungeren. Onder het Downstream & Power directoraat vallen onder andere de raffinaderij en elektriciteitsopwekking.

Financiële Resultaten

In 2023 hebben Staatsolie - inclusief de deelneming in de goudmijn van Newmont Suriname LLC en van Rosebel Gold Mines N.V. – en zijn dochtermaatschappijen GOw2 en SPCS een omzet van US$ 722 miljoen gehaald. In 2022 was dit US$ 840 miljoen. De daling in de omzet is

het gevolg van een lagere gemiddelde olieprijs van US$ 77 in 2023 tegenover US$ 93 per vat in 2022. De winst vóór belastingen is US$ 426 miljoen (2022: US$ 430 miljoen). 

Afdrachten aan de staatskas

De bijdrage aan de staatskas steeg, ondanks de lagere olieprijs, met US$ 15 miljoen naar US$ 335 miljoen (US$ 320 miljoen in 2022). Deze afdracht bestaat uit diverse belastingen, dividend en royalties van Staatsolie’s participatie in goudmijnen en deels uit bonussen ontvangen voor ondertekening van verschillende offshore-productiedelingscontracten. 

Naast dividend en belastingen, leveren Staatsolie en zijn dochterondernemingen een bijdrage aan de samenleving door te investeren in gemeenschapsprojecten. In 2023 is ongeveer US$ 1,8 miljoen besteed aan deze projecten waarin de focus gelegd werd op voornamelijk het onderwijs, jongeren, senioren burgers en de gezondheidszorg. Ook hebben onze offshore-partners ongeveer US$ 1,5 miljoen besteed aan sociaal-maatschappelijke projecten, zoals vastgelegd in de productiedelingsovereenkomsten met Staatsolie.  

J

Productieresultaten

In 2023 zijn er 6,27 miljoen vaten Saramacca Crude geproduceerd. In 2022 was de productie 6,14 miljoen vaten. 

In de Staatsolie raffinaderij zijn 3,16 miljoen vaten hoogwaardige diesel en gasoline geproduceerd, waardoor de vastgestelde doelen behaald zijn. 

Dochteronderneming SPCS heeft ongeveer 1,60 miljoen MWh elektriciteit opgewekt tegenover 1,47 miljoen MWh in 2022. Van het totaal is ongeveer 1,2 miljoen MWh opgewekt door de Afobaka-waterkrachtcentrale en ongeveer 0,4 miljoen MWh met de thermische centrale. 

Dochteronderneming GOw2 heeft in 2023 een aanzienlijke groei gehad in haar retailmarktaandeel, van 39% naar 65%. In de komende jaren wordt de uitbreiding en vernieuwing van de GOw2-pompstations voortgezet. Hiermee is in 2022 gestart.

Offshore

In september heeft Patrick Pouyanné, CEO (en voorzitter van de raad van commissarissen) van TotalEnergies, bij zijn bezoek aan Suriname de start van de voorontwerpstudies voor de ontwikkeling van het eerste offshore-productieveld in Blok 58 aangekondigd. De aankondiging kwam na succesvolle beoordeling van de twee belangrijke olievondsten in het blok, Sapakara South en Krabdagu, waarbij reserves van ongeveer 700 miljoen vaten in beide vondsten samen werden bevestigd. 

In 2023 zijn er vijf productiedelingscontracten (Production Sharing Contracts, PSCs) getekend met internationale oliebedrijven. Twee daarvan zijn voor blokken in het ondiep (shallow) offshore-gebied, die werden aangeboden bij de “Shallow Offshore Bid Round 2020-2021”.

De drie andere PSCs zijn voor blokken die deel hebben uitgemaakt van de “Demerara Bid Round 2022-2023”. In november 2023 is de “Shallow Offshore 2 Bid Round 2023-2024” gestart en die wordt afgesloten op 31 mei 2024. In deze aanbestedingsronde worden elf shallow offshoreblokken voor exploratie aangeboden.   

Local Content 

Staatsolie zet zich in voor de ontwikkeling van local content in de opkomende Surinaamse offshore olie- en gasindustrie. In 2023 is op initiatief van Staatsolie het Blue Wave-trainingsprogramma afgedraaid. Hiermee hebben lokale bedrijven tools aangereikt gekregen om hun bedrijfsprocessen en -normen naar een internationaal vereist niveau te brengen. Dit jaar wordt de tweede editie van het programma afgedraaid. 

Ook moedigt Staatsolie zijn offshore-partners aan om waar en zoveel als mogelijk lokaal goederen en diensten in te kopen. Dit is ook opgenomen in de productiedelingscontracten. In 2023 hebben de offshore-partijen en hun hun aannemers US$ 59 miljoen in Suriname besteed aan goederen en diensten. In 2022 was dit US$ 98 miljoen. De besteding wordt nu nog met name beïnvloed door het aantal putten dat wordt geboord. In 2023 waren dat vier putten en in 2022 acht putten.

Vooruitzicht

De ontwikkelingen in de offshore zullen 2024 en de jaren erna blijven beheersen. Volgens plan neemt TotalEnergies eind 2024 het definitieve investeringsbesluit voor een productieveld in Blok 58. 

Staatsolie is van plan gebruik te maken van de mogelijkheid voor twintig procent deel te nemen aan de ontwikkelingen in Blok 58. De mogelijkheden om de deelname te financieren worden bestudeerd.

In Blok 52 gaan PETRONAS en haar partner ExxonMobil door met exploratieactiviteiten. In maart 2024 hebben Staatsolie en de Blok 52-partners een overeenkomst (Letter of Agreement, LoA) ondertekend voor verder onderzoek van de gasvondst die in 2020 is gedaan met de Sloanea-1-exploratieput.

In het eerste kwartaal van 2024 is de Fusaea-1 exploratieput geboord, waarna het boren van de Sloanea-2 beoordelingsput is gestart. Bij de Sloanea-2 zal er een productietest worden uitgevoerd. Na het boren van deze put en daaropvolgend onderzoek zal blijken of een commercieel gasveld haalbaar is.

Staatsolie blikt met vertrouwen vooruit en zal blijven bijdragen aan een mooie toekomst in overeenstemming met zijn visie ‘Energizing a bright future for Suriname’. Wij danken al onze stakeholders voor hun bijdrage aan de behaalde successen: de aandeelhouder, raad van commissarissen, medewerkers, leveranciers, offshore-partners, financiers, investeerders en klanten.

H

Vertegenwoordigers van de aandeelhouder: President Chandrikapersad Santokhi; naast hem (vlnr) ministers Albert Ramdin, David Abiamofo en Stanley Raghoebarsing

| sun.sr | Door: Redactie