• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SHEIKH-ALIBAKS: ‘NPS NOOIT GEWEIGERD, MISVATTINGEN IN DE SAMENLEVING’

| dagblad de west | Door: Redactie

Samseerali Sheikh-Alibaks, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), heeft tijdens een gisteren gehouden persconferentie duidelijk gemaakt dat de Nationale Partij Suriname (NPS) nooit is geweigerd door het OKB. Volgens Sheikh-Alibaks heeft de NPS de mogelijkheid gekregen de leemten in haar statuten te corrigeren, waarna de partij normaal geregistreerd kan worden in het openbaar register.
 

Hij benadrukte dat er een misvatting in de samenleving bestaat dat het OKB de NPS zou hebben afgewezen. Sheikh-Alibaks legde uit, dat het niet de eerste keer is dat het OKB politieke partijen erop wijst, dat hun documenten niet in orde zijn, wat registratie in het

openbaar register belemmert. Hij verwees naar vijf andere gevallen, waaronder die van de politieke partij STREI!

Sheikh-Alibaks vertelde dat de NPS onlangs haar huishoudelijk reglement heeft gewijzigd, het geen volgens de wet vereist, dat de partij zich opnieuw registreert. Hij verwees naar het Decreet Politieke Organisaties, een wet die in 1987 is ingevoerd en in 2019 is gewijzigd. De wetswijziging van 2019 vereist herregistratie van politieke organisaties in drie gevallen: wanneer een partij twee achtereenvolgende verkiezingen niet heeft deelgenomen, bij statutenwijzigingen, en bij wijzigingen in het huishoudelijk reglement.

Na de wijziging van haar huishoudelijk reglement, heeft de NPS een verzoek tot herregistratie

ingediend bij het OKB. Het OKB is verplicht de ingediende documenten te toetsen op basis van de wettelijke taken die hem  zijn toebedeeld. Bij deze toetsing merkte het OKB dat de NPS op één punt niet voldeed. Er ontbrak een vereiste in de statuten, waarop de NPS de gelegenheid heeft gekregen om dit te corrigeren en opnieuw aan te bieden voor registratie.
 

Sheikh-Alibaks wenste te benadrukken dat het OKB geen statuten goedkeurt, maar de documenten toetst om te zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke eisen voor registratie. Het OKB heeft als taak politieke organisaties te registreren en bij te houden in het openbaar register. Politieke organisaties moeten hun documenten, waaronder statuten en huishoudelijk reglement, ter toetsing aanbieden aan het OKB. Als deze documenten niet voldoen aan de wettelijke vereisten, krijgt de politieke organisatie de kans om de tekortkomingen recht te zetten en opnieuw in te dienen voor registratie.

| dagblad de west | Door: Redactie