• maandag 17 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

RUST ROND STUWMEER AFOBAKA | EXTRA OPWEKKING DANKZIJ AANHOUDENDE REGENS

| united news | Door: Redactie

Foto: Minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo.

Na enige woeligheid over de bufferzone rond de Afobaka-stuwdam, lijkt er nu rust te zijn tussen Staatsolie Power Company Suriname (SPCS), en de omliggende dorpen.

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) zegt dat het beheer van de waterkrachtwerken, inclusief de hoofddam en andere hulpdijken, in goed overleg met de lokale gemeenschap wordt uitgevoerd. De duidelijke afspraak is dat er geen mijnbouw zal worden toegestaan in de bufferzone rondom de waterkrachtwerken. Er zijn hierover goede afspraken gemaakt met ondernemers en de dorpen.

Hoewel er eerder wat onenigheid was over de exacte grenzen van de bufferzone,

verzekert Abiamofo dat het gebied niet is uitgebreid zoals werd beweerd, en dat het om dezelfde zone gaat als voorheen.

Hij zegt dat traditioneel gebruik en duurzaam gebruik van het gebied door de tribale gemeenschappen niet zal worden uitgesloten, maar dat activiteiten die een negatieve impact kunnen hebben op de hoofddam en hulpdijken verboden zijn.

Dankzij meer water uit het stuwmeer vanwege de aanhoudende regens, is er een hogere opwekking. “We hebben gezien dat er nu wat meer wordt opgewekt, maar het wordt wel dagelijks bijgehouden en goed gemonitord wat de impact daarvan is op het waterniveau. Natuurlijk, wanneer je meer opwekt,

stroomt er meer water uit het stuwmeer. We zien dat de regens aanhouden en dat er dus ook een grotere instroom is”, aldus Abiamofo.

UNITEDNEWS

GERELATEERD AAN: HET ENERGIETARIEF VERSUS DE IMF-LENING

 

| united news | Door: Redactie