• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ricardo, politicoloog: Macht, persoonlijke ambities en foute vrienden 

| dagblad suriname | Door: Redactie

Waar gaat het allemaal mis in Suriname na 40 jaar geen vooruitgang?

Als politicoloog werpt Ricardo voor Dagblad Suriname een kritische blik op Suriname, waar politieke stagnatie en een gebrek aan vooruitgang al decennialang heersen. Hij wijst op diepgewortelde problemen zoals machtsmisbruik, persoonlijke ambities van politieke leiders en de invloed van verkeerde adviseurs en bondgenoten als cruciale factoren die bijdragen aan de huidige situatie.

“Suriname heeft al 40 jaar geen substantiële vooruitgang geboekt”, zegt Ricardo. “De politieke cultuur wordt gekenmerkt door nepotisme, waarin politieke posities vaak worden gebruikt om persoonlijke belangen en die van vrienden te behartigen, in plaats van het algemeen

belang te dienen.”

Hij wijst op gevallen waarin politici hun positie gebruiken om zichzelf te verrijken, terwijl de economische ontwikkeling van het land stagneert en sociale voorzieningen achteruitgaan. “Het gebrek aan transparantie en verantwoordingsplicht heeft geleid tot een afbrokkelend vertrouwen van de bevolking in haar leiders”, voegt hij eraan toe.

Ricardo benadrukt ook de rol van externe invloeden en internationale economische druk die bijdragen aan de problemen in Suriname. “De afhankelijkheid van grondstoffenexport en fluctuerende marktprijzen heeft de economische stabiliteit van Suriname ondermijnd”, zegt hij. “Er is een dringende behoefte aan diversificatie van de economie en een versterkte focus op duurzame ontwikkeling.”

Ter

afsluiting pleit Ricardo voor een nieuwe generatie leiderschap met een heldere visie op inclusieve groei en effectief bestuur. “Suriname heeft potentieel, maar om vooruitgang te boeken, moeten we afrekenen met oude politieke patronen en een beleid voeren dat gericht is op langetermijnontwikkeling en welzijn voor alle Surinamers”, concludeert hij.

| dagblad suriname | Door: Redactie