• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

RAMADHIN: ‘ZORGHOTEL GESTOLEN VAN INVESTEERDER

| dagblad de west | Door: Redactie

Sprake van samenspanning tussen autoriteiten SZF, AZP en Hakrinbank

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft gisteren tijdens de behandeling van de Staatsbegroting in De Nationale Assemblee (DNA), verteld dat het Royal Care Residence Zorghotel (RCR), een gebouw is met zorgfaciliteiten, dat door een buitenlandse investeerder in Suriname werd neergezet. “Er is door deze buitenlander een substantieel bedrag geïnvesteerd in ons land, het gaat hierbij om miljoenen euro’s.”

Ramadhin zei dat het Zorghotel vervolgens in februari 2019 door de Hakrin-bank en de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) naar de veiling werd gebracht, waarbij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) de koper was voor een bedrag van

SRD 50 miljoen. “De aanschaf van het Zorghotel door de AZP heeft echter niet zuiver plaatsgevonden. Het gebouw is de investeerder onteigend. In de volksmond zou men kunnen zeggen: gestolen van de investeerder”, aldus Ramadhin. De bewindsman vertelde ook dat op de veiling van het Zorghotel, Robert Putter, die bekend is in de SPSB-strafzaak, namens het AZP, de bieder was.

Ramadhin haalde voorts aan, dat het AZP volgens eigen zeggen, geen cent heeft betaald voor de aankoop van het Zorghotel. “Hoe er dan wel betaald is, is onderwerp van het onderzoek”, stelde Ramadhin.  In 2019 heeft de VHP-fractie volgens Ramadhin haar

ernstige bezorgdheid geuit inzake het Zorghotel en daarna intensief geprotesteerd tegen de wijze waarop dit gebouw zou zijn afgepakt.

Ramadhin is er zich bewust van dat er zou zijn samengespannen om het gebouw van de investeerder af te pakken. Ramadhin onthulde dat na de veiling er verschillende rechtszaken zijn geweest, waarvan enkele nog lopend zijn.

“Krachtens het gerechtelijk vonnis is het het AZP verboden het gebouw in gebruik te nemen. Het Hof van Justitie heeft bij vonnis in kort geding de datum 7 augustus 2019 geconstateerd waarbij het aannemelijk is, dat er op 19 september 2018 een gesprek is geweest tussen de directeur van de Hakrinbank, de minister van Volksgezond-heid, de toenmalige directeur van Staats-ziekenfonds (SZF) en ook de huidige directeur van het AZP, waarbij tussen de voornoemde partijen afspraken zijn gemaakt dat het AZP en of de Staat het Zorghotel zou kopen op de veiling van 21 september 2018 voor de uitstaande schuld bij de Hakrinbank en de NOB. Naar onze mening hebben de Hakrinbank en de NOB hun zorgplicht jegens RCR geschonden. De Hakrinbank en de NOB hebben misbruik gemaakt van hun executierecht en het AZP heeft geprofiteerd van dit misbruik. Dit staat in het vonnis”, benadrukte Ramadin. Volgens Ramadhin is het duidelijk, dat het Hof van Justitie heeft geconstateerd, dat de veiling onrechtmatig is geweest en dat er volgens het Hof sprake zou zijn van een samenspanning tussen de verschillende autoriteiten het SZF en het AZP en de Hakrinbank.

Ramadhin stelde dat er momenteel nog een gebouw staat, dat aan het verpauperen is. Een gebouw, dat volgens Ramadhin echter goed ingezet kan worden, om zo een positieve bijdrage te leveren aan ons nationaal zorgsysteem. “Tegelijkertijd, is er sprake geweest van benadeling van een buitenlandse investeerder, die een substantieel bedrag heeft geïnvesteerd in ons land. De regering wenst graag dat deze situatie wordt gecorrigeerd, en dat de onrechtmatigheden worden weggemaakt.” De regering heeft bevorderd dat de RCR en het AZP met elkaar in gesprek treden om deze onrechtmatigheid op te heffen en te corrigeren, wat toen fout is gegaan.

Volgens Ramadhin is er namelijk een dubbel nationaal belang: enerzijds het verbeteren van ons zorgsysteem en anderzijds het opheffen van benadeling van een buitenlandse investeerder, hetgeen de reputatie van ons land als investeringsbestemming aangaat.  “Er zijn verhalen dat het kabinet van de toenmalige president Bouterse, dit pand voor zichzelf wilde hebben. Er zijn verhalen dat het gebouw een casinobestemming zou krijgen. Er zou ook sprake geweest zijn van samenspannen. Voor ons is het duidelijk dat deze aankoop van het gebouw door het AZP niet zuiver is geschied.”

Ramadhin onthulde dat de partijen thans in gesprek met elkaar zijn om een voor alle partijen acceptabele en passende oplossing te vinden. “Wat onrechtmatig is geschied onder de vorige regering, moet deze regering terugdraaien. We handelen daarbij volgens wet en recht”, aldus Ramadhin.

door Charelle Gill

| dagblad de west | Door: Redactie