• woensdag 24 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ramadhin ziet kleine partijen niks halen

| suriname herald | Door: Redactie

Politieke partijen moeten niet geloven in een onrealistische groei bij de komende verkiezingen. Dat vindt politiek analist Hardeo Ramadhin. Volgens hem wordt de uitdaging groter in 2025, nu de Kieswet is gewijzigd. De zogenaamde goedkope zetels vallen weg, terwijl de kiesdeler hoger wordt.

Volgens Ramadhin is een groei van 40 tot 50 procent nog mogelijk. Echter, sommige partijen geloven dat zij met honderden procenten zullen groeien. Dat is onrealistisch, gebaseerd op de historische data. Ramadhin typeert alle andere opvattingen als podiumtaal voor de achterban. Dit zei de analist via Radio ABC.

Hij stelt dat politiek een wetenschap is die geanalyseerd kan worden

door statistieken. En die statistieken liegen niet, aldus Ramadhin. Hij zegt vooral de kleine partijen niet onaangenaam te willen zijn, maar hij ziet het niet gebeuren dat ze een groei van honderden procenten zullen hebben om zo tenminste een zetel in de wacht te slepen.

Hij zegt dat de partij DOE in 2020 landelijk 2375 stemmen had behaald. Met het huidige kiesstelsel zal de partij met meer dan 200 procent moeten groeien. PRO heeft 1593 stemmen behaald. De organisatie moet rond de 400 procent groeien om in het parlement te komen. Hetzelfde geldt voor de SPA, A20, PALU en DA’91 die

honderden procenten moeten groeien.

Ramadhin stelt dat een partij kan groeien met 40 tot 50 procent, maar niet met 600-700 procenten. Als dat gebeurt verbrandt hij al zijn statistiekboeken, stelt de analist. Elke partij mag proberen maar moet beseffen, dat er geen goedkope zetels meer bestaan. De kiesdeler wordt steeds hoger met het nieuwe kiesstelsel.

Op basis van de gegevens van 2020 zou elke partij minstens 6000 stemmen moeten vergaren voor een zetel. Gebeurt dat niet dan zal men in de ‘pinda bangi’ terechtkomen. De waarschuwing geldt ook voor de grotere partijen, vindt Ramadhin die stelt te vaak gehoord te hebben dat een politieke organisatie 30 en 40 zetels zal behalen.

Ramadhin stelt dat elke organisatie realistisch moet blijven. Ondanks veel kritiek op de huidige regering verwacht de politiek analist dat de VHP op basis van cijfers die hij doorgenomen heeft, de grootste partij zal worden in 2025. Aan de politici die qua behaalde stemmen een sterke terugval hebben gekend adviseert hij dat ze zich terugtrekken uit de politieke arena en genieten van hun oude dag. Partijen moeten in dat geval met nieuw elan proberen te komen

 

| suriname herald | Door: Redactie