• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Santokhi memoreert 8-decemberslachtoffers bij kranslegging in China

| suriname herald | Door: Redactie

President Chan Santokhi heeft als symbolisch onderdeel van het programma gedurende het staatsbezoek aan China vandaag op het Tiananmenplein in het centrum van de Chinese hoofdstad Beijing een krans gelegd ter ere van de Volkshelden.

President Santokhi heeft op het Tiananmenplein in het centrum van de Chinese hoofdstad Beijing een krans gelegd ter ere van de Volkshelden. Foto: Kabinet van de President

Het monument werd opgericht als nationale ereplaats voor de martelaren van de revolutionaire strijd in de negentiende en twintigste eeuw in China. Het obeliskmonument werd gebouwd in overeenstemming met een resolutie die tijdens de eerste zitting van de Chinese Politieke

Consultatieve Conferentie van het Chinese Volk, aangenomen werd op 30 november 1949.

Kranslegging op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Beijing. Foto: Kabinet van de President

“Het herdenken en in herinnering houden van je nationale helden en heldinnen is een eerbetoon aan degenen die de ultieme prijs hebben betaald voor vrijheid en rechtvaardigheid. Wij hebben ook onze helden en heldinnen uit de geschiedenis rondom het slavernijverleden en de contractarbeid in Suriname. Van

meer recente datum zijn de donkere dagen van 1982 waarbij vijftien moedige en oprechte Surinamers zijn doodgeschoten omdat zij democratie, rechtsstaat en vrijheid eisten. En tot op heden hebben die donkere dagen maatschappelijke en financieel-economische consequenties voor het land. Het zet je aan het denken over de waarde van vrijheid, recht en gerechtigheid”, aldus president Santokhi na de kranslegging.

De voltallige Surinaamse delegatie en vertegenwoordigers van de Chinese regering woonden de korte en plechtige ceremonie bij.

Kranslegging op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Beijing. Foto: Kabinet van de President

| suriname herald | Door: Redactie