• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Postenverdeling kabinet PVV, VVD, NSC en BBB

| snc.com | Door: Redactie

In het overleg tussen formateur Richard van Zwol, kandidaat minister-president Dick Schoof en de fractievoorzitters van PVV, NSC, VVD en BBB is afgesproken hoe de postenverdeling eruit gaat zien in het nieuwe kabinet. 

Postenverdeling kabinet PVV, VVD, NSC en BBB

Buitenlandse Zaken    
    Minister van Buitenlandse Zaken (NSC)
    Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp (PVV)

Justitie en Veiligheid    
    
Minister van Justitie en Veiligheid (VVD)
    Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (PVV)
    Staatssecretaris Rechtsbescherming (NSC)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties    
    Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (NSC)
    Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering (PVV)
    Staatssecretaris Herstel Groningen (BBB)

Onderwijs, Cultuur

en Wetenschap    
    Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (NSC)
    Staatssecretaris Primair- en Voortgezet Onderwijs en Emancipatie (VVD)

Financiën
    Minister van Financiën (VVD)
    Staatssecretaris Fiscaliteit en Douane (NSC)
    Staatssecretaris Toeslagen (NSC)

Defensie
    Minister van Defensie (VVD)
    Staatssecretaris van Defensie (BBB)

Infrastructuur en Waterstaat        
    Minister van Infrastructuur en Waterstaat (PVV)
    Staatssecretaris Openbaar Vervoer en Milieu (PVV)

Economische Zaken
    Minister van Economische Zaken (PVV)
    
Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
    Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (BBB)
    Staatssecretaris Visserij, Voedselzekerheid en Natuur(BBB)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid    
    Minister van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid (NSC)
    Staatssecretaris Participatie en Integratie (VVD)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
    Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (PVV)
    Staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg (PVV)
    Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport (VVD)

Asiel en Migratie
    Minister van Asiel en Migratie (PVV)
    
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
    Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (BBB)
    Klimaat en Groene Groei    Minister van Klimaat en Groene Groei (VVD)
 

| snc.com | Door: Redactie