• vrijdag 19 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Nederland krijgt drie nieuwe ministeries

| nos.nl | Door: Redactie

De vier coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB kiezen ervoor om drie nieuwe ministeries toe te voegen: Asiel en Migratie, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, en Klimaat en Groene Groei. Dat blijkt uit de verdeling van de kabinetsposten.

Formateur Van Zwol maakte de verdeling bekend na overleg met de fractievoorzitters en kandidaat-premier Schoof. Zoals gisteren al uitlekte, krijgt de PVV vijf ministers, VVD en NSC allebei vier en BBB twee. Premier Schoof vertegenwoordigt geen partij. De verdere verdeling per partij:

PVV

-Minister van Asiel en Migratie

-Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp

-Minister van Infrastructuur en Waterstaat

-Minister van Economische Zaken

-Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

-Staatssecretaris van

Justitie en Veiligheid

-Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

-Staatssecretaris Openbaar Vervoer en Milieu

-Staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg.

VVD

-Minister van Financiën

-Minister van Justitie en Veiligheid

-Minister van Defensie

-Minister van Klimaat en Groene Groei

-Staatssecretaris Primair- en Voortgezet Onderwijs en Emancipatie

-Staatssecretaris Participatie en Integratie

-Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport

NSC

-Minister van Buitenlandse Zaken

-Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

-Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

-Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

-Staassecretaris Rechtsbescherming

-Staatssecretaris Fiscaliteit en Douane

-Staatssecretaris Toeslagen

BBB

-Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

-Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

-Staatssecretaris Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

-Staatssecretaris Herstel Groningen

-Staatssecretaris van Defensie

In totaal telt het kabinet-Schoof 29 bewindslieden. Dat zijn er net zoveel als toen het kabinet-Rutte IV aantrad. In

het nieuwe kabinet is nog maar één "minister zonder portefeuille", in Haags jargon "minister voor" in plaats van "minister van". Dat betekent dat alleen de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp niet de politieke leiding over een departement heeft.

Drie nieuwe ministeries betekent overigens niet dat er ook drie nieuwe gebouwen met honderden nieuwe ambtenaren komen. Het kan ook zijn dat de budgetten worden afgesplitst en dat er zal worden gewerkt in bestaande ministeries. Hoe de partijen dit willen gaan aanpakken, is nog niet bekend.

Formateur Van Zwol en kandidaat-premier Schoof gaan de komende dagen gesprekken voeren met alle kandidaten. Van Zwol ontving Schoof vanochtend als eerste. Die zei na afloop dat zijn "sollicitatie goed ging en dat het belangrijk is dat we nu echt vooruit kunnen". De volgende gesprekken zijn waarschijnlijk vrijdag.

Schoof: ik heb er veel zin in

Volgens Schoof staat er een groep gemotiveerde mensen klaar om aan de slag te gaan. Hij hoopt dat er ook snel hoorzittingen kunnen komen. Voor het eerst hoort de Kamer alle kandidaat-ministers en staatssecretarissen. Schoof hoeft zelf niet naar die zitting.

"Op naar een nieuw kabinet", zei de kandidaat-premier. "Nederland heeft na de verkiezingen eigenlijk gezegd: 'stop een beetje met het Haagse gedoe en ga nu aan het werk.' Die fase kunnen we nu ingaan en daar heb ik veel zin in." Na zijn onderhoud met Van Zwol had Schoof een kennismakingsgesprek met Tweede Kamervoorzitter Bosma. (NOS)

| nos.nl | Door: Redactie