• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Min Bharrat: Aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de aanpak van illegale visserij

| snc.com | Door: Google Translate

Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Vickram Bharrat, heeft de inzet van de regering voor het behoud van de mariene ruimten van Guyana benadrukt, en erkent het belang ervan voor ecologische duurzaamheid, economische groei en cultureel erfgoed.

Als gevolg hiervan maakte de minister bekend dat de implementatie van alomvattend beleid en initiatieven heeft geresulteerd in aanzienlijke vooruitgang bij de aanpak van illegale visserij.

Minister Bharrat sprak destijds donderdag tijdens de serie ‘Blue Talks’ van de Verenigde Naties (VN) in het VN-huis aan Duke Street, Georgetown.

“In het verleden was het een uitdaging voor ons, maar ik denk dat we erin zijn geslaagd om met die

situatie om te gaan. Ik zal niet zeggen dat we het volledig hebben uitgeroeid, maar ik wil wel zeggen dat we veel systemen hebben ingevoerd om deze illegale praktijk in onze mariene ruimte tot een minimum te beperken”, zei hij.


 

Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Vickram Bharrat (Foto: DPI)
Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Vickram Bharrat (Foto: DPI)

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen benadrukte dat onder toezicht van de Environmental Protection Agency (EPA) uitgebreide software is ontwikkeld om 24 uur per dag toezicht te houden op de mariene ruimten van het land, met de capaciteit om schepen

die in deze gebieden actief zijn te identificeren.

“Dankzij die software zijn we erin geslaagd de illegale visserij in onze mariene ruimte aan banden te leggen”, benadrukte de minister.

Naast deze software en met betrekking tot olie-exploratieactiviteiten wees de minister erop dat geproduceerd water wordt behandeld volgens internationale normen voordat het opnieuw in de oceaan wordt geloosd.

Dit proces verwijdert olie, vet en andere verontreinigingen die het zeeleven en ecosystemen kunnen schaden.

“Als regering denk ik dat we veel stappen zetten om niet alleen onze bossen te behouden, maar ook onze mariene ruimte. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat we samenwerken met de VN en alle andere belanghebbenden die bereid zijn om mee te werken. ons…Wij brengen economische ontwikkeling in evenwicht met het behoud van ons milieu”, verzekerde minister Bharrat.

Hij verzekerde ook snel dat olie-exploratieactiviteiten ongeveer 160 kilometer uit de kust plaatsvinden en niet bijdragen aan een achteruitgang van de visserijsector, zoals in sommige rapporten ten onrechte wordt weerspiegeld.

In november lanceerde de regering een actieplan om haar monitoring, controle, toezicht en handhaving van de visserijsector te versterken, als onderdeel van haar gerichte aanpak om de mariene ruimte te beschermen.

De minister wees erop dat Guyana’s Low Carbon Development Strategy (LCDS), een uitgebreide versie van de vorige LCDS, verschillende innovatieve maatregelen en concepten omvat, waaronder de creatie van een blauwe economie, als erkenning van het belang van het leven in zee.

“Als we onze bossen en onze oceanen niet onderhouden, zal dat schadelijk zijn voor ons als mens, dat is waar het op neerkomt. We hebben dus de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat, terwijl we voor de bossen zorgen, onze mariene ruimten en het milieu worden beschermd en behouden”, benadrukte hij.

Het ‘Blue Talks’-forum werd gehouden onder het thema ‘Het versnellen van actie en het mobiliseren van alle actoren om de oceaan te behouden en duurzaam te gebruiken.’

[Afdeling Publieke Informatie]

 

| snc.com | Door: Google Translate