• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Kenneth Slooten: “Abrahams verkocht vlees onder de markt om hoofd boven water te houden”

| waterkant | Door: Redactie

 

NDP’er Kenneth Slooten, adviseur van oud-president Desi Bouterse, heeft flink uitgehaald richting waarnemend NDP-voorzitter Ramon Abrahams. Volgens Slooten wordt Abrahams gezien als één van de hoofdoorzaken dat de paarse partij met 10 zetels terug is gevallen bij de afgelopen verkiezingen. Abrahams heeft recent laten weten ook ambitie te hebben voor het voorzitterschap van de NDP.

“U weet dat Abrahams in 2010 minister is geworden van Openbare Werken. Dus wanneer hij begint met het pimpen van een kantoor en daarna het pimpen van een voertuig, dan zijn de NDP’ers de eerste die zich gebeten voelen. Want ze weten dat Abrahams bankroet was.

Voordat hij minister was had hij een auto te leen van Charles Pahlad. Hij kon niet eens zijn eigen auto betalen. Hij verkocht zoutvlees en gerookt vlees onder de markt om zijn hoofd boven water te houden”, zei Slooten op D-TV Express.

 

Abrahams zou volgens hem zelfs met zogenaamde ontevreden NDP’ers hebben vergaderd om Bouterse af te zetten.

Slooten is lid geweest van de Evaluatiecommissie van de NDP welke onder leiding stond van Humphrey Hasrat. Dit rapport is volgens Slooten overhandigd aan het hoofdbestuur van de partij. Volgens de regels moest de partijvoorzitter Bouterse een comité generaal organiseren waarbij de kaders van

de partij inzage zouden krijgen in het rapport en hun standpunt ter plaatse kenbaar konden maken. Uiteindelijk zouden zij dan goedkeuring geven aan de uitvoering van dat rapport.

“Ik meen te weten dat alle leden van het hoofbestuur inzage hebben gehad in het rapport. Dus al die mensen die hun naam hebben gelezen in het rapport als te zijn de veroorzakers van het debacle van 2020, 10 zetels verlies, weten hoe de massa van de partij over hun denkt. In dat rapport staat duidelijk wie en wie stappen terug moeten maken. Dus niet op de voorgrond meer zijn. En dat was een eis”, stelt hij.

Eén van de personen die volgens het rapport afstand moest nemen is onder andere Abrahams. De andere is oud-minister Faizal Abdoelgafoer. Laatstgenoemd zou door Bouterse genoemd zijn als meest waardeloze jongerenleider toen die met ontslag werd gestuurd.

De NDP’er merkte op dat Abrahams als commandant van de Militaire Politie de dienst heeft verlaten en ook nog een groot terrein te Wayambo heeft geclaimd om toen aan rijstteelt te doen.

“Als dat niet genoeg is heeft hij machines in West-Suriname, bulldozers en andere grondverzetmachines, genomen. En toen het niet meer lukte heeft hij die machines verkocht, maar ook dat heeft hem niet boven water gehouden. Als minister van OW heeft hij een terrein te West-Suriname bezet en daar heeft hij vandaag zijn habitation. NDP’ers zien dat en weten dat.

Wanneer die meneer tot drie malen toe, nadat hij afgezet is als minister, vergaderingen belegt met zogenaamd ontevreden NDP’ers om de voorzitter Bouterse af re zetten. Zijn woorden waren: ‘Bouterse is een alcoholist. Hij heeft niet veel alcohol meer nodig en hij is al dronken. Hij weet niet waarover hij praat’. Maar Bouterse is nog diplomatisch genoeg om die vergadering met de kaders van de partij uit te stellen en het rapport niet te willen behandelen. Omdat hij mensen de gelegenheid geeft om hun volwassenheid te tonen”, zegt Slooten.

Hij stoort zich eraan dat al de mensen die in het rapport zijn genoemd nog steeds geen volwassenheid tonen en nog steeds azen naar een hoge functie binnen de partij en de toekomstige regering.

 

| waterkant | Door: Redactie