• woensdag 24 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Kamer wil verblijfsvergunning voor Surinamers die Nederlandse nationaliteit kwijtraakten

| nos.nl | Door: Redactie

Er lijkt een oplossing te komen voor honderden Surinamers die al vele jaren ongedocumenteerd in Nederland wonen. In de Tweede Kamer is er een meerderheid om voor deze groep een regeling te treffen.

Het gaat om mensen die voor de onafhankelijkheid van Suriname daar als Nederlander werden geboren, omdat het land toen nog onderdeel was van het koninkrijk. Na de onafhankelijkheidsverklaring van 1975 kwamen ze naar Nederland. Hier hadden ze vijf jaar de tijd om verblijfsrecht aan te vragen, maar om uiteenlopende redenen is dat bij deze groep personen niet gebeurd of gelukt.

Naar schatting tussen 600 en 800 van hen leven

al decennia in de illegaliteit in Nederland. Onlangs vroegen er honderd een verblijfsvergunning aan, om aandacht te vragen voor hun situatie. "Ze hebben geen zorgverzekering, geen woning, ze kunnen geen betaald werk doen, ze hebben geen rechten", zei hun advocaat.

Schrijnende situaties

Een nipte meerderheid in Tweede Kamer vindt dat er snel een oplossing moet komen. "Overwegende dat het tot schrijnende situaties leidt" en het "ontbreekt aan voldoende handelingsperspectief" roepen de 78 Kamerleden op tot het treffen van een regeling. De motie was ingediend door Henri Bontenbal (CDA). Dinsdag wordt erover gestemd.

Er was al een plan om de groep een verblijfsvergunning te

geven, maar dat was na de val van het kabinet in een la beland. Al jaren wordt aandacht gevraagd voor het probleem.

De ongedocumenteerden en hun familieleden ervaren angst en onzekerheid. "Je zal maar een moeder hebben bij wie je de hele tijd moet opletten of er geen agent in de buurt loopt, straks vraagt die naar haar paspoort", legde advocaat Eva Bezem in april uit.

 

| nos.nl | Door: Redactie