• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘JUWELIERS EN HANDELAREN TWEEDEHANDS AUTO’S WEIGERDEN MEE TE WERKEN AAN NRA’

| dagblad de west | Door: Redactie

Het National Risk Assesment (NRA) rapport is 1 maart officieel door de voorzitter van het Project Management Team (PMT), Jennifer van Dijk- Silos, overhandigd aan de governor van de Centrale Bank, Maurice Roemer. Het rapport bevat gedetailleerde informatie van verschillende groepen zoals banken, cambio’s, casino’s en andere instanties die een groot risico vormen voor illegale geldstromen. 

De NRA heeft als doel te komen tot een evaluatie waaruit blijkt op welke wijze Suriname voldoet aan de Financial Action Task Force (FATF) aanbevelingen tegen onder andere het witwassen van geld, terrorismefinanciering en corruptie.  ‘’Uit statistieken is gebleken dat de drugshandel, roofovervallen en fraude,

de delicten zijn die een hoge dreiging vormen voor Suriname in het kader van het bevorderen van money laundering en terrorismefinanciering, maar dat de drugshandel de hoogste dreiging vormt, aldus Van Dijk-Silos, op de persconferentie tijdens de overhandiging van het NRA-rapport op 1 maart.

Naar aanleiding van een reeds gepubliceerd bericht van De Ware Tijd,  waar kleine juweliers en tweedehands autohandelaren het niet eens waren met de uitspraken van de voorzitter van het PMT, heeft de redactie van De West, getracht een reactie te krijgen met betrekking tot deze kwestie. Van Dijk-Silos zegt desgevraagd, dat alle sectoren meegewerkt hebben aan het

NRA-rapport met uitzondering van de kleine juweliers en de tweedehands autohandel. 

Het rapport ligt inmiddels al langer dan een maand bij de regering, maar Van Dijk-Silos krijgt de indruk dat beleidsmakers niet weten wat ze ermee moeten doen.  Zij denkt dat deskundige mensen uit de regering, het rapport niet onder ogen hebben gehad, anders waren bepaalde zaken al opgepakt.  “De tweedehands autohandelaren en de kleine juweliers zijn over de gehele wereld gekwalificeerd als hoog risicogroep, omdat er is ontdekt dat het witwassen via deze twee groepen gaat. Tweedehands autohandelaren worden gebruikt als ‘vehicle’ voor het witwassen van drugsgeld en ook de kleine juweliers die we hier hebben. Het PMT heeft beide groepen benaderd, per brief, per e-mail en sommige hebben we zelfs gebeld om ze op de hoogte te brengen van het onderzoek”, zegt Van Dijk-Silos.

Tweedehands autohandel

De handelaren in tweedehands auto’s hebben nooit gereageerd op het verzoek van Van Dijk-Silos. De lijst die zij heeft gebruikt, kwam van FIU en de voorzitter is zelfs zover gegaan om de eigenaren aan te schrijven, maar nooit hebben zij gereageerd. De Vereniging van Auto Importeurs (VAIS) heeft pas gereageerd toen iemand anders werd gevraagd om het belang van hun participatie duidelijk te maken en dat zij de status van ‘high risk’ krijgen als zij niet meewerken. Volgens Van Dijk- Silos, heeft zij slechts één vergadering met ze gehad, waarbij zij heeft uitgelegd, wat het belang is van het NRA. Zij konden meewerken aan de survey vragen door middel van een delegatie die zij zelf moesten vormen, zodat zij verder konden participeren voor minimaal één keer in de week en later vanwege covid, zelfs in een Zoom bijeenkomst. “Ik heb ze tijdens die ene eerste bijeenkomst uitgelegd, waarom ze internationaal worden gezien als een hoog risico, omdat de tweedehands autohandel wordt gebruikt om drugsgeld wit te wassen en dat het mondiaal is. Ik heb alles uitgelegd en dat verhaal van drie keer per week vergaderen, hebben zij ervan gemaakt.  Wat hier gebeurd is, is vanwege hun weigering om te participeren. Ik heb na afstemming met OAS, de autohandelaren per brief laten weten wat het gevolg is en dat zij als ‘high risk’ zullen worden betiteld en niemand heeft daarna nog gereageerd.’’

Kleine juweliers

Over de Chinese kleine juweliers was Van Dijk-Silos niet te spreken, omdat zij gewoon ronduit hebben geweigerd om mee te werken aan het onderzoek. “De enige juwelier die heeft meegewerkt en de survey vragen heeft beantwoord, is Juwelier Oemrawsing. Maar de Chinese juweliers hebben onze mensen weggejaagd.’’ Volgens Van Dijk-Silos, maakten de Chinese juweliers zich ervan af door te stellen, dat ze de Nederlandse taal/Sranantongo niet genoeg beheersen om te participeren.

Sommigen zeiden dat zij niet weg konden uit hun zaak. ‘’Vanwege hun non-participatie hebben zij de status van ‘high risk’ gekregen naar aanleiding van het onderzoek. ‘Ze spreken onwaarheden wanneer ze zeggen dat zij niet op de hoogte waren van het onderzoek, want ik heb alle sectoren benaderd die ik moest benaderen”, aldus Van Dijk- Silos.

Status ‘high risk’

Van Dijk- Silos gaf tot slot aan, dat het NRA-rapport omvat de bevindingen van het PMT en zijn werkgroepen van alle sectoren in Suriname. “Helaas wilden niet alle sectoren meewerken, vandaar de status ‘high risk’. Wat wel gezegd mag worden, is dat de autohandelaren die splinternieuwe voertuigen verkopen, wel alle medewerking hebben verleend aan het onderzoek”, zegt zij.

Volgens de voorzitter zijn zij verplicht om compliant te zijn vanuit de fabrikanten in het buitenland. Het complete NRA-rapport is nog niet publiekelijk er kan daarom ook niet geprint worden. Momenteel heeft alleen de governor van de Centrale Bank, Maurice Roemer, de printcode en alleen hij kan toestemming geven om het document te printen. Dit omdat het rapport gevoelige informatie bevat en niet in verkeerde handen terecht mag komen.

| dagblad de west | Door: Redactie