• donderdag 30 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

IMF maakt enorme inschattingsfout bij beheersing wisselkoers

| snc.com | Door: Redactie

"Het had nooit moeten gebeuren"

PARAMARIBO - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft een behoorlijke in- schattingsfout gemaakt in Suriname met betrekking tot de gestelde eis, dat de Centrale Bank van Suriname (CBVS) haar gezag op het koersenfront moest inleveren. De voor- waarde om middels de Open Markt Operaties (OMO's) de wisselkoers de CBVS toch nog wat greep te geven, heeft niet het gewenste resultaat gehad.

Het IMF heeft volgens de regering een behoorlijke in- schattingsfout gemaakt, met als resultaat dat de samenleving nu opgescheept zit met de gebakken peren. "Ik heb het IMF verwijten gemaakt dat het

te veel druk op de Centrale Bank heeft uitge- oefend om dit te beschouwen als te zijn de werking van de vrije markt", zegt minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning.

De wisselkoers zal niet alleen middels OMO's onder controle gebracht kunnen worden. Alleen de algemene banken hebben hieraan voordelen gehad, dankzij de hoge rentes voor de termijn-deposito's. De samenleving deposito's. De samenleving heeft er niets van gemerkt, maar is juist dieper in de put gezakt. Het overtollige cashgeld is niet uit de om- loop gehaald.

"Daarom is het zo belangrijk dat overleg (tussen de monetaire autoriteiten...red). Want als je denkt dat je

alleen met OMO-operaties een markt gaat ordenen en je doet aan de begrotingszijde onvoldoende, dan vraag je van de Centrale Bank om iets te bereiken waarvan je van tevoren weet dat dat een uiterst moeilijke taak is.

En het is ongelukkig zoals het gelopen is. Het had niet mogen gebeuren op de manier zoals het gegaan is. Het had niet mogen gebeuren. Er was geen enkele reden dat rentepercentages naar 80% en hoger gingen", zegt Raghoebarsing.

Het commentaar van Suriname is in een verslag onder de aandacht van het IMF gebracht. Het zou subtiel ook hebben aangegeven dat het de zaak verkeerd heeft aangepakt. "U zult in minimaal twee van die commentaren van het IMF zien, eigenlijk tussen de regels door, een schuldbekentenis van: 'ja, we hadden het ook beter moeten voorbereiden'."

BRON: Times of suriname 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie