• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Filosofische wijsheid van Adhin staat haaks op de handelingen van NDP

| suriname herald | Door: Redactie

In Pontbuiten kwam Adhin met een goede wijsheid die ook heel filosofisch klonk maar waar een kern van waarheid in zit. Hij maakte zich druk om wat de toenmalige oppositie, met name de VHP, allemaal had verteld over de toenmalige regering en de NDP. Adhin zei: “De leugen vindt zijn kracht niet in de inhoud maar in de herhaling”. In eenvoudige straattaal betekent dit: het maakt niet uit wat je zegt of dat waar of niet waar is, maar als je het vaak genoeg herhaalt, dan gaat iedereen daarin geloven. Dus ook in een leugen. 

Met die tactiek heeft de VHP

de beeldvorming bij de samenleving vergiftigd. Gif heeft de volgende eenvoudige weergave: Gif = Leugen + Herhalen. Er zijn twee belangrijke componenten in het gif: (A) Leugen en (B) Herhalen. Hij zei ook dat de NDP toen niet goed daarop had geanticipeerd, mede door de covid-situatie, en dat het volk in zijn definitie leugens is gaan geloven.

Hoe verschoon je de samenleving?
Als de samenleving volgens de NDP toen vergiftigd is, dan is de vraag wat je er tegenover zet. Dan moet je op z’n minst tegengif toedienen aan de samenleving. En dat is in elk geval niet zelf ook leugens

verspreiden of leugens vaker herhalen, dus niet zelf meer gif spuiten. Het gaat om tegengif en dat is de waarheid vertellen en door die mensen laten vertellen waarin men geloof heeft. Antigif zou als eenvoudige weergave als volgt moeten uitzien: Antigif = Waarheid + Autoriteiten in de samenleving + Herhalen. Antigif heeft dus drie belangrijke componenten: (1) Waarheid, (2) Autoriteiten in de samenleving die het verhaal kunnen vertellen en (3) vaak herhalen via de juiste kanalen.

Wat heeft de NDP gedaan?
De NDP heeft in de afgelopen vier jaren geen enkele poging gedaan om antigif toe te dienen aan de samenleving. Aanhangers, onder toeziend oog van partijtoppers, van de NDP zijn juist zelf veel met gif rondgegaan. De NDP heeft zich bediend van hulpmannetjes die de hele dag hetzelfde doen waar zij de VHP voor verwijten, namelijk fake nieuws maken (!) en die via vele fake accounts vaak herhalen. De NDP zou beter zichzelf in de spiegel kijken in plaats van anderen te verwijten en met het volgende komen:

1. Waarheid – De NDP heeft totaal geen moeite gedaan om de waarheid te vertellen. Zo weten wij nog steeds niet hoe bijvoorbeeld Chotellal aan de US-dollars is gekomen. Zo weten wij ook niet wat er in 2019 achter de Panama deal zat en hoe diep de oud-gouverneur, Van Trikt, en oud-minister van Financiën, Hoefdraad, betrokken waren. Zo weten wij nog steeds niet wat de oud-gouverneur Van Trikt met bitcoin aan het doen was. Zo weten wij nog steeds niet waarom Blauwmeer gekocht moest worden. En zo zijn er nog meer zaken die wij nog steeds niet weten. NDP, doe nu moeite om de waarheid te vertellen. Covid is al lang voorbij hoor, voor het geval ze nog in een diepe slaap zijn.

2. Autoriteit – De NDP heeft geen enkele autoriteit, mensen met een respectabele status in de samenleving, gevraagd om de waarheid te vertellen. In plaats daarvan maakt de NDP gebruik van foute types die zeer laakbaar zijn. Een van hen is een veroordeelde crimineel in Nederland die als geld-ezel met witwaspraktijken bezig was en op heterdaad met een tas vol US-dollars op Schiphol is betrapt. Deze man beheert samen met toppers van de NDP tal van Facebook fake accounts. Hij is samen met zijn kompaan, een andere foute NDP-loopmannetje, bezig met digitale illegale praktijken. Moeten mensen dan iets van deze man aannemen? Is dit alles wat de NDP in stelling kan brengen? 

De NDP laat zich omringen door alleen maar veroordeelden en dus niet door mensen die gerespecteerd worden in de samenleving en naar wie men wil luisteren. Wie wil nu naar een ‘crimineel’ luisteren? De NDP betrekt nog steeds Van Trikt in hun antwoorden naar de samenleving. Van Trikt heeft toen niet kunnen vertellen hoe Chotellal aan de US-dollars kwam, dus dan gaat hij nu ook niet willen vertellen toch? Waar zijn de oud-ministers, oud-directeuren, oud-diplomaten en oud-adviseurs die geen smet hebben om met de waarheid de samenleving te informeren? Waar zijn ze? Of zij zijn er, maar er is geen waarheid?

3. Herhalen – De NDP blijft de kanalen opzoeken die hen goed gezind zijn. Op die zenders zit de achterban al, die geloven al alles. De kunst is om via de andere kanalen andere delen van de samenleving te bereiken. Daarvoor heb je andere social media-accounts voor nodig en niet van die ‘foute types’ want die worden niet bezocht door de mensen die de NDP de rug hebben toegekeerd. De overige kiezers buiten de 65.000 mensen die in 2020 op de NDP gestemd hebben, luisteren niet naar die bermkeffertjes die de hele dag fake nieuws verspreiden en rassentimenten bespelen en die kiezers kijken niet naar die fake accounts van die foute types. Dus de NDP moet uit een ander vat tappen en anders wordt het in 2025 weer de schuld aan een ander geven.

Als de NDP na vier jaar, en covid is nogmaals al lang voorbij, niet in staat is geweest om via fatsoenlijke kanalen met fatsoenlijke en inhoudelijke berichten verteld door fatsoenlijke mensen uit de samenleving te komen, dan is dat een veeg teken:
a. Hebben zij geen fatsoenlijke mensen in hun achterban?
b. Is de waarheid lelijk of had de VHP toch gelijk?
c. Kunnen de NDP-ers niets anders dan vuilsmijterij en rassentimenten bespelen?

NDP moet naar zichzelf kijken
Het wordt tijd dat de NDP minder in verwijten naar anderen kijkt, maar meer naar zichzelf als zij in 2025 nog een kans op regeringsdeelname willen maken. De NDP zou terug moeten grijpen op hun kroonjuwelen zoals (1) eenheid van de samenleving, (2) egale en sociale samenleving, (3) nationale ontwikkeling en (4) internationaal samenwerken met behoud van zelfrespect. Als de NDP dit wil, dan moeten zij afstand houden (dat is niet hetzelfde als royeren) van de foute types in hun achterban en in grote vaart, hoge snelheid, want de tijd is er niet meer, met een vernieuwde NDP komen die veel lijkt op de oude NDP van de good old days zoals rond 2010. 

De NDP moet inhoudelijk stevig oppositie voeren tegen het foute beleid van Santokhi. Het doel van Santokhi is wagenwijd open, het doel is zo breed als de hele lengte van het veld, maar de NDP komt niet verder dan met vuilsmijterij via foute types met een bedenkelijke achtergrond en met veroordelingen op hun naam. Ach, wie ben ik om de NDP te adviseren wat wijsheid is. De filosofische wijsheid van Adhin zou hen ver moeten brengen. 

Op 13 juli kunnen zij een goed begin maken door een goede voorzitter te kiezen die weer strakke discipline en mores gaat inbrengen en die in staat is alle ongeleide projectielen in de achterban stevig weer in het gareel te krijgen. De man die niet bang is om desnoods impopulair te lijken. Wie een omelet wil bakken moet een ei durven breken. Een andere wijsheid die ik de NDP wil meegeven is: “sometimes you need to slow down to speed up”. Als met Abrahams als voorzitter sommigen ongelukkig worden dan is dat de “slow down” door een “clean up” maar daarna kan de NDP vaart nemen, “speed up”. Ach, wie ben ik om de NDP te adviseren wat wijsheid is.

Hikmat Mahawat Khan

Ps. De top en leiding van de NDP kan en mag zich niet verschuilen achter het cliché dat de partij een grote partij is en dat de foute types niet namens de partij spreken, etc. Als de leiding die types niet tot orde kan roepen, dan moet de partij openlijk (!) met naam en toenaam afstand van ze nemen. Dat is pas integer gedrag. Wil je dat niet doen, dan ben je medeplichtig. Punt uit!

| suriname herald | Door: Redactie