• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Cruciale bepalende factoren bij de komende verkiezingen in Suriname

| dagblad suriname | Door: Redactie

De komende verkiezingen in ons land beloven een cruciaal moment te worden in de politieke geschiedenis van Suriname. Verschillende factoren zullen bepalen welke partijen succesvol zullen zijn en welke leiders het vertrouwen van de kiezers kunnen winnen. Hier zijn enkele van de belangrijkste elementen die de uitkomst van deze verkiezingen zullen vormgeven.

Economische prestaties

Het economische beleid en de prestaties van de huidige regering onder leiding van president Chan Santokhi zullen een grote rol spelen. De economie van Suriname kampt met ernstige problemen zoals inflatie, werkloosheid en een hoge schuldenlast. Kiezers zullen oordelen over hoe effectief de regering deze problemen heeft aangepakt.

Daarnaast zullen maatregelen tegen corruptie en pogingen om transparantie te bevorderen, cruciaal zijn voor het herwinnen van het vertrouwen van de bevolking.

Sociale en infrastructurele ontwikkeling

Verbeteringen in de gezondheidszorg en het onderwijs zullen van groot belang zijn voor veel kiezers, vooral in het licht van de Covid-19-pandemie die de zwakheden in deze sectoren heeft blootgelegd. Bovendien zullen concrete investeringsplannen in infrastructuur, zoals wegen en ordening van het openbaar (school)vervoer, bijdragen aan het imago van een partij als zijnde vooruitstrevend en gericht op lange termijn ontwikkeling.

Veiligheid en criminaliteit

De bestrijding van misdaad en het verbeteren van de veiligheid zijn altijd belangrijke thema’s in

de Surinaamse politiek. Kiezers zullen letten op de effectiviteit van maatregelen en eventuele plannen voor juridische hervormingen die een geest weerspiegelen van objectiviteit en rechtvaardigheid voor elke burger.

Etnische en regionale belangen

Suriname is een land met een diverse bevolking, bestaande uit verschillende etnische groepen. Partijen die in staat zijn om effectief in te spelen op de belangen en zorgen van deze groepen, zullen waarschijnlijk extra steun krijgen. Daarnaast is de ontwikkeling van zowel stedelijke als rurale gebieden essentieel om een evenwichtige groei te waarborgen.

Grondenrechten, milieu en duurzaamheid

Oplossing van het grondenrechtenvraagstuk zal voor de Inheemse en Marrongemeenschappen doorslaggevend zijn. Met de wereldwijde nadruk op duurzaamheid, kunnen milieubeleid en duurzame ontwikkeling ook een belangrijke rol spelen, vooral onder jongere kiezers. Partijen die concrete en rationele acties voor grondenrechten, milieubescherming en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen voorstellen, kunnen rekenen op extra steun.

Achtergestelde groeperingen

Naar schatting wonen meer dan 50% van de Surinamers in armoede anno 2024. Daarom vormt deze groep een bepalende factor in de uitslag van de komende verkiezingen. De toekomst van deze groep, die vaak te maken hebben met economische, sociale en politieke marginalisatie, zal sterk afhankelijk zijn van het beleid en de prioriteiten van de nieuw te kiezen regering.

Politieke stabiliteit en coalitievorming

De reputatie en integriteit van partijleiders zullen een doorslaggevende rol spelen. Kiezers zullen kijken naar de geschiedenis en prestaties van deze leiders en hun vermogen om stabiele coalities te vormen. In een landen  waar er coalitieregeringen worden gevormd, is het vermogen om samen te werken met andere partijen van groot belang.

Campagnevoering en communicatie

Effectief gebruik van social media en moderne communicatiemiddelen kan een doorslaggevende factor zijn in het bereiken van een breder en jonger publiek. De zichtbaarheid van partijleiders in de media en hun prestaties tijdens publieke debatten zullen ook van invloed zijn op de publieke opinie. Dit in tegenstelling tot hun optreden en bijdrage in het parlement. Het laatste gaat vaak ongemerkt voorbij aan grote delen van de samenleving, vanwege de imago van het parlement in onze samenleving.

Historische prestaties en beloftes

De herinneringen van kiezers aan eerdere regeringen en de prestaties van specifieke partijen kunnen hun stemgedrag beïnvloeden. Het is opmerkelijk dat de Surinaamse gemeenschap kritischer wordt naar politieke leiders toe. Men durft steeds meer hun stem te laten horen en men wilt geen luchtkastelen meer. Dus het is logisch dat partijen die in het verleden hun verkiezingsbeloften hebben waargemaakt, kunnen rekenen op meer vertrouwen van de kiezers of andersom.

Tot slot: De komende verkiezingen zullen een belangrijke test zijn voor de huidige coalitie onder leiding van de VHP, evenals voor de oppositiepartijen zoals de BEP, NPS en de NDP. De dynamiek van de Surinaamse politiek blijft complex en uitdagend, en het is aan de partijen om hun visie voor de toekomst van het land duidelijk te communiceren en het vertrouwen van de kiezers te winnen. De uitkomst van de verkiezingen in 2025 zal ongetwijfeld een grote impact hebben op de richting die Suriname de komende jaren zal inslaan.

Sinclair WestenburgKaderlid BEP

| dagblad suriname | Door: Redactie