• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname
Rajendre Khargi. Foto: Waldo Khoendjibharie, 2016

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier: “Rajendre Khargi mag geen ambassadeur worden”

| suriname herald | Door: Redactie

Sedert afgelopen week zijn wij op de hoogte gesteld van het feit dat de VHP-top het besluit heeft genomen dat de heer Rajendre Khargi namens Suriname, ambassadeur wordt in Nederland. Navraag leverde het standaardantwoord op: “wacht de officiële berichten af”. Dit antwoord hebben wij meerdere malen gekregen op diverse vragen, waarbij de “officiële berichten” steeds onze vermoedens bevestigden. Zelfs VHP-fractieleden hebben in koor gezegd dat zij niet op de hoogte zijn van de voorgenomen benoeming.

Wij willen direct vooropstellen dat wij helemaal niets persoonlijks tegen de heer Khargi hebben en dat wij slechts de consternatie binnen de diaspora willen beschrijven; meer

niet.

Een korte terugblik
Op 10 juni 2020 kregen wij het onderstaande te zien onder een WhatsApp-bericht van Rajendre Khargi:

Navraag binnen de VHP leverde de informatie op, dat niemand op de hoogte was van het feit dat Khargi de woordvoerder is van de heer Chan Santokhi, thans president van Suriname. Binnen de diaspora werden de wenkbrauwen gefronst voor het feit dat iemand zich opdringt als woordvoerder van Santokhi.

Vervolgens constateerden wij dat Khargi onlangs enkele weken de trap op en af liep bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking in Suriname. Dit

verhevigde de ruis binnen de diaspora. Daarna keerde Khargi terug naar Nederland en was hij geregeld te zien op het Surinaams consulaat in Amsterdam. In die periode zagen wij dat hij plotseling benoemd werd tot adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zie hieronder zijn LinkedIn-pagina. Of hij wel of niet betaald wordt voor deze functie, is niet duidelijk.

Binnen de diaspora gonst het al een tijdje dat de heer Khargi zijn uiterste best doet om ambassadeur te worden in Nederland. Na het eerdergenoemd bericht met betrekking tot zijn benoeming tot adviseur, leek het even rustig te zijn binnen de diaspora. Men verkeerde in de veronderstelling dat hij geen ambities meer had om ambassadeur te worden, hoewel wij de zaak wel bleven volgen.

Nadat vanochtend het bericht in de media verscheen dat Khargi benoemd wordt tot ambassadeur, is binnen de diasporagemeenschap in Nederland de pleuris losgebroken. Men is zeer verontwaardigd.

Navraag bij diverse Nederlandse diaspora-organisaties leverde de informatie op dat men binnen de diaspora niets weet van deze aanstaande benoeming. Deze navraag leverde tevens de informatie op dat men helemaal niet achter deze gesuggereerde benoeming staat. Een groot aantal leden van VHP Nederland en VHP Diaspora Campagnemanagement Team reageerden zelfs onthutst over dit bericht. Enkele potentiële investeerders hebben wij gesproken en die stelden ons de wedervraag, of de heer Khargi wel een brug zal kunnen slaan tussen ondernemers uit de diaspora en die van Suriname, gezien het feit dat hij Suriname niet goed kent.

Eén van de grootste diaspora influencers, de heer Henk Panday (alias Phoepha), heeft zelfs een post gemaakt op zijn Facebookpagina, met de titel “Rajendre Khargi mag geen ambassadeur worden”. De titel van deze column hebben wij aan zijn post ontleend. Zie hieronder een afbeelding van zijn betreffende post.

In de media zijn er verschillende ingezonden stukken, alsmede een column van ons verschenen over een mogelijke benoeming van de heer Khargi tot ambassadeur. 

Hieronder kunt u de betreffende stukken lezen:
1. Rajendre Khargi niet beschikbaar voor ambassadeurschap in Nederland
2. De stoelendans om de diplomatieke posten
3. Onkan: Nederlander met Surinaams/Arubaanse achtergrond wenst ambassadeurspost
4. Video van de influencer Phoepha

Het is moreel ethisch verwerpelijk dat mensen uit de diaspora, vooral in de nadagen van hun arbeidsleven, de banen of functies wegkapen voor de neuzen van de Surinamers. Uit de hierboven aangehaalde berichten, is overduidelijk te zien dat de aanstaande benoeming van Khargi niet onbesproken is gelaten en dat het wel leeft binnen de samenleving. Binnen de diaspora hebben wij uiteraard niet eenieder geconsulteerd, maar (bestuurs)leden binnen de diaspora-organisaties die wel en niet gelieerd zijn aan de VHP, hebben wij in ieder geval gesproken. 

Gelet op de stemming binnen grote delen van Diaspora Nederland, dringen wij erop aan om de beoogde benoeming in heroverweging te nemen. Onlangs heeft de president te Moengo plechtig beloofd: een goede afstemming te plegen en een breed draagvlak te zoeken bij benoemingen. Daar is in dit geval allerminst sprake van. Deze uitspraak van de president willen wij hem nu als spiegel voorhouden.

Vooral gezien het feit dat de Surinaamse regering steeds aangegeven heeft de diaspora nodig te hebben voor de ontwikkeling van Suriname, is zo een draagvlak binnen de diaspora onontbeerlijk.

In diplomatieke kringen kan gezegd worden dat de aankomende ambassadeur Rajendre Khargi “persona non grata” is binnen de diaspora. 

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

| suriname herald | Door: Redactie