• zaterdag 22 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BLTO versoepelt acties vanaf woensdag

| starnieuws | Door: Redactie

De Bond van Leraren bij het Technisch Onderwijs (BLTO) heeft zondagavond besloten de acties vanaf woensdag te versoepelen. De leden zijn in een schrijven van voorzitter René Bilkerdijk en ondervoorzitter Jenifer Ballo op de hoogte gesteld. "Vanwege het feit dat wij ook rekening moeten houden met onze studenten en we geen verloren schooljaar willen hebben en dat de meeste scholen

reeds zijn uitbetaald, is er besloten om de acties te versoepelen".

Ingaande woensdag 24 april 2024:1. Zullen de scholen waar het reeds vaststaat dat ze eind april ook over hun openstaande tegoeden zullen beschikken, hun werkzaamheden hervatten

2. Zal bij de scholen, waarbij buiten hun schuld om de leden niet zijn uitbetaald, er tot 12:00 uur worden gewerkt.

Van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wordt geëist:1. Dat alle leden van de BLTO uiterlijk eind mei hun tegoeden/overuren ontvangen.2. Dat nog dit schooljaar de gratificaties, stimuleringstoelagen, examengelden, gelden voor doorwerken in de vakantie, reisduurtoelagen zijn uitbetaald 3. Dat de
vaste aanstellingen voor hen die daar recht op hebben ook dit schooljaar worden gerealiseerd.De BLTO zal geen genoegen nemen met het schuiven van de schuld op overige instanties of ministeries.

| starnieuws | Door: Redactie