• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wetgevingslijst CFATF gepresenteerd aan president Santokhi

| cds | Door: Redactie

Tijdens een vervolgmeeting hebben de Nationale Anti Money Laundering Commissie (NAMLAC) en de Project Implementation Unit (PIU) een presentatie verzorgd aan president Santokhi in het kader van de wederzijdse evaluatie van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF).

De meeting vond plaats op het kabinet van de president op 20 juni 2024, in aanwezigheid van minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning, minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, procureur-generaal Garcia Ramcharan-Paragsingh en directeur Financial Intelligence Unit Suriname, Manisha Jhapsi.

De president heeft een matrix gepresenteerd gekregen, die de benodigde maatregelen schetst voor

een succesvolle evaluatie bij de eerstvolgende CFATF-beoordeling. Deze matrix biedt tevens inzicht in de actuele status van diverse wetgevingen, de verantwoordelijkheden voor uitvoering, en benodigde actiepunten om strikte aansturing en monitoring van alle activiteiten te waarborgen.

De Steering Council en partners werken momenteel aan een aantal wetgevingsproducten, om die door het parlement goedgekeurd te krijgen. Dit is van eminent belang om een belangrijk deel van de hiaten die waren genoemd in de Mutual Evaluation Report (MER) van januari 2023, te kunnen opheffen. Deze wetgevingsinitiatieven dienen vóór december dit jaar geïmplementeerd te worden. Verschillende wetten liggen momenteel ter goedkeuring bij de Nationale

Assemblee en de Staatsraad, met meerdere entiteiten belast met hun voortgang.

President Santokhi onderstreept de cruciale noodzaak dat wetgeving binnen de Nationale Assemblee wordt behandeld en dat deze uiterlijk in december voltooid en goedgekeurd moet zijn. Het staatshoofd kijkt uit naar de behandeling van deze wetten en hoopt op tijdige aanpassingen. President Santokhi heeft benadrukt dat uit het vorige NRA-rapport waardevolle lessen zijn geleerd. Het rapport bevatte ernstige onjuistheden en heeft schade toegebracht aan onze reputatie bij de internationale gemeenschap.

Het is volgens het staatshoofd van eminent belang dat een duidelijke procedure gevold wordt voor de totstandkoming van het nieuwe National Risk Assessment (NRA) rapport, om onjuistheden te voorkomen. Daarnaast wijst hij op eerdere ervaringen waarbij conclusies en bevindingen werden gepresenteerd aan diensten, zonder dat deze op de hoogte waren van de relevante informatie. Destijds bleek dat de communicatie tussen de rapporteurs en de betrokken dienstverlenende instanties ontoereikend was.

"Het is essentieel dat jullie nauwkeurig kijken naar de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van informatie," stelt de president. "Indien deze autoriteiten geen toegang hebben tot de benodigde informatie, zal de verstrekte informatie onjuist of ontoereikend zijn, wat kan leiden tot een vertekend beeld."

Er zal een vervolgmeeting plaatsvinden om de recent gepresenteerde informatie te monitoren. (CDS)

| cds | Door: Redactie